Workshopaktivitetens tidsinställda kollegiala utvärdering fungerar igen

Det är möjligt att automatiskt dela ut turer för kollegial utvärdering i Workshopaktiviteten när inlämningsfasen är över. Detta görs på fliken ”Tidsinställd utlottning av utvärderingsturer” i workshoppen.

För mer detaljerade instruktioner om Workshop-aktiviteten, se Moodle Teacher’s Guide på engelska  eller Työpaja-aktiviteetti på finska.