Moodle mobilt – att notera för lärare och studerande

Vi får regelbundet frågor gällande Moodles mobilanvändning. Nedan en sammanfattning om nuläget:

Vi följer regelbundet genom statistik hur Moodle används. Enligt statistiken ökar mobilanvändningen, dvs inloggning via mindre apparater än datorer, så småningom. I tablettdatorer är iPad mera populär än Android-versionerna, men i telefoner är Android-versionerna mera populära än iPhone när det gäller Moodle-användning. Sammanlagt är inloggningarna via mobilapparater ändå bara en del av inloggningarna via datorer.

Med mobilanvändning kan man hänvisa till tvåslags användargränssnitt: webbläsare eller en skild mobilapplikation.

 • Webbläsare: HU-Moodle kan redan nu användas mobilt via en webbläsare (som Chrome). Moodle reagerar till apparatens storlek genom att vid behov minska antalet kolumner från tre till två och ett. Du kan testa detta också med en dator genom att minska webbläsar-fönstrets bredd. Som lärare lönar det sig att kontrollera hur ditt kursområde ser ut på en smal skärm och redigera det vid behov lämpligare för mobilanvändning.
 • Mobilapplikationer: Det finns redan otaliga mobilapplikationer för Moodle. Att notera med dessa är är att de flesta saknar sådana väsentliga egenskaper – som shibboleth-autentikering – som behövs för att kunna logga in och använda Moodle. Enligt recensionerna är mobilapplikationerna tillsvidare inte mycket att vänta på. Den officiella mobilapplikationen Moodle Mobile via moodle.org håller vi på att testa för tillfället, men beslutet om den möjliga ibruktagningen kan vi fatta först efter att ha fått testresultaten. Förutom egenskaperna som användarna behöver måste man också ta till hänsyn dataskyddet.

Med mobilanvändning kan man också hänvisa till olika behov och målsättningar för användningen: behov att läsa och följa vad som händer eller behov att skriva och delta.

 • Läsa kan man redan nu relativt smidigt via en webbläsare. Lärarna borde komma ihåg att att till hänsyn det växande antalet mobilanvändare när de planerar sitt kursområde. Inlämningsdagarna för uppgifterna och andra viktiga data som läraren vill göra lätt tillgängliga och som studerandena ofta återkommer till lönar det sig att publicera på kursområdet, på sidor eller i kalendern. Då kommer studerandena lätt åt informationen också mobilt. Informationen som finns i filer, t.ex. föreläsnings-OH:n, är långsammare att ladda upp mobilt, kanske också dyrare, och kan även hända att filformatet inte fungerar mobilt.
 • Kortat diskussionsmeddelanden lyckas enkelt redan nu. Istället att delta i online tenter med en telefon lönar det sig att fundera på, speciellt om tenten kräver mycket skrivande som kanske går långsammare med den lilla skärmen och mobilanslutningen är långsam att skicka med. Å andra sidan, att svara på en flervalstent går behändigt på en pekskärm.
 • Den typiska fördelen med mobilapplikationer skulle vara nyhetsfödet med notifikationerna som kan kan mobilt prenumerera på. Nyhetsflödet i sig håller användaren informerad om vad som händer och skulle i Moodle stöda t.ex. smågruppsdiskussion. Men egenskaperna för notifikationerna finns inte i alla mobilapplikationerna och om de finns fungerar de kanske inte som önskat. Enligt de första testsessionerna saknar Moodle Mobile egenskaperna för notifikationerna totalt och innehållet i nythetsflödet är mycket bristfälligt. Moodle Mobile verkar vara halvfärdig och ger inte ut nåt till jämfört med webbvesionen.

Studerande, hittar du inte din kurs?

Det är enklast att hitta kursområden i Moodle med sökfunktionen istället för att försöka gå igenom kurslistor kategori efter kategori.

Nu hittar du Sök kurser -fältet i Moodle både före inloggning på ingångssidan och efter inloggning på sidan Kursöversikt nederst efter listan med Mina kurser.

Svenskspråkig utbildning i nätpedagogik

Utbildningen Pedagogisk planering av nätbaserade kurser organiseras igen under läsåret 2013-2014 i samarbete mellan HU, Hanken och Arcada. Även utomstående deltagare kan tas enligt anmälningssituationen och deltagarnas möjlighet för handledning vid den egna högskolan.

Utbildningen innehåller fyra närstudieträffar med nätbaserade moduler före och mellan träffarna och är till sin omfattning utbildningen 3 sp vilket motsvarar 80 arbetstimmar.

Distansmodulerna (sammanlagt 48 h) börjar med den inledande distansmodulen 15.10.2013!

Närstudiedagarna (sammanlagt 32 h) – på centrumcampus, platserna meddelas senare

 • 24.10.2013 kl 9-16
 • 25.10.2013 kl 9-16
 • 2.12.2013 kl 8.30-12
 • 10.1.2014 kl 9-16
 • 5.2.2014 kl 9-16

I samarbete med andra kursdeltagare fördjupar du dig i planering av nätbaserade kurser som stöder och aktiverar studerandenas lärande och lär dig hur man kan bygga upp en meningsfull och välfungerande nätbaserad kurs. Under utbildningen planerar du och börjar även skapa din kurs som utnyttjar nätbaserade läraktiviteter. Under kursens gång får du handledning av både utbildarna och din handledare samt får och ger kollegial respons. Dessutom får du erfarenhet av studier som utnyttjar både när- och distansmetoder.

Utbildningen genomförs som flerformsundervisning vilket innebär en ändamålsänlig kombination av närstudiedagar och nätbaserade distansstudier. Under närstudiedagarna kombineras teori och diskussion med deltagarnas kursutvecklingsarbete. Under distansperioderna jobbar kursdeltagarna såväl individuellt som i smågrupper på HU-Moodle. Därtill används webbkonferensprogrammet Adobe Connect och enligt behov även andra system.

Kursens lärandemål: Efter avslutad kurs

 • kan du tillämpa olika nätbaserade verktyg i din undervisning
 • kan du identifiera faktorer som stöder studerandenas lärande i en nätbaserad lärmiljö och tillämpa dem i din egen undervisning
 • har du gjort en pedagogisk plan med beskrivning över lärandemål, läraktiviteter och examinationsformer för en nätbaserad kurs
 • känner du till MOOC:s (Massive open online courses) och dess möjligheter och utmaningar

Anmäl dig via https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/43824/lomake.html senast 24.9.2013!

Kontaktperson (HU) specialist i nätpedagogik Anni Rytkönen (centret för undervisningsteknologi)

Varför ser jag inte alla mina kurser i Kursöversikt?

Moodle-uppdateringen 10.6.13 kom med tilläggsegenskaper till Kursöversikt-sidan. Användarna kan nu själva uppdatera både antalet kurser som syns och dessutom redigera kursordningen i listan. Inga kursområden har alltså försvunnit.

Det förinställda antalet kursområden som visas i Kursöversikt är 10. Om du har fler kursområden och vill att de alla ska synas i listan (eller vill minska på antalet), redigera sidan Kursöversikt. Gör såhär:

 • Klicka på knappen Anpassa denna sida upp till höger
 • I rullgardinsmenyn Antal kurser som ska visas välj Alltid visa alla
 • Ordna om kurslistan enligt behov genom att dra och droppa pil-ikonerna vid varje kursområde
 • Klicka på knappen Sluta att anpassa denna sida

Längre instruktioner med bilder hittar du på finska på Opettajan opas på https://wiki.helsinki.fi/x/8A_jBQ.

Moodle nyhetsflöde nu per epost

Moodle-bloggen har flyttat till universitetets bloggtjänst till adressen https://blogs.helsinki.fi/moodle-news/. Samtidigt blev bloggen flerspråkig så att användarna kan själva välja vilket språk de läser nyheterna på. Kom dock ihåg att alla meddelanden publiceras inte alltid på alla tre språk även i fortsättningen.

En till nyhet är att du kan nu prenumerera på flödet av inläggen till din e-post. E-postflödet ersätter den traditionella postlistan moodle-tiedotus@helsinki.fi som nu kommer att raderas. Eftersom inläggen publiceras på tre språk kan du också prenumerera på tre olika flöden; bara en av dem eller alla tre om du så vill. Du hittar länkarna till flödesprenumeration på ingångssidan i den högra sidobalken.