Ryhmätoiminnot monipuolistuivat

Moodlessa on otettu käyttöön ryhmien käyttömahdollisuuksia lisäävä ryhmittely eli “ryhmien ryhmä”. Nyt voit jakaa kurssisi opiskelijat ryhmiin eri perusteilla (kuten “opintopiirit”, “ohjaajakohtaiset ryhmät”), muodostaa näistä ryhmäjaoista omat ryhmittelynsä ja hyödyntää eri ryhmittelyjä kurssialueesi eri aktiviteeteissa. Ryhmittelemällä kurssin osallistujia eri perusteilla voit tarjota heille monipuolisemmat työskentelymahdollisuudet eri ihmisten kanssa, ja suurilla kursseilla ryhmittely helpottaa ohjaajien työtä. Nyt voit myös rajata joihinkin aktiviteetteihin pääsyn koskemaan ainoastaan tiettyyn ryhmittelyyn (eli sen aliryhmiin) kuuluvia.

Ryhmittelyn käyttöstä kannattaa lukea kuvallinen ohje Opettajan oppaasta. Moodlessa kunkin ryhmittelyä tukevan aktiviteetin asetuksista löytyy Ryhmittely-asetuksesta online-helpit, joissa ryhmittelyä myös neuvotaan. Lisäksi ryhmien käyttöä käsitellään opetusteknologiakeskuksen järjestämissä Moodle-koulutuksissa.