Opetus 2017-2018

KURSSIT

VANHAN TESTAMENTIN EKSEGETIIKAN MENETELMÄOPINNOT 2
TUM-M3102, Luentokurssi, 5 op,
Petri Luomanen, Mika Pajunen,
07.09.2017 – 19.10.2017

VANHAN TESTAMENTIN EKSEGETIIKAN SEMINAARI 2: VARHAINEN JUUTALAISUUS
TUM-3102, Seminaari, 5 op
02.10.2017 – 04.05.2018