Monthly Archives: June 2017

Tämä kurssiblogi on vihdoin valmis

Hullua kyllä, kaikessa haastavuudessaan tämä kurssi opetti monenmoisia taitoja ja tietoja. Vaikka monta kertaa tulikin ajateltua, että näihin ohjelmiin ja välineisiin en enää koskaan koske, vaikuttavat ne nyt melko kelpo työkaluilta. Joka tapauksessa, tämän blogin rakentelu oli nyt tässä.

Posted in Sekalaista | Leave a comment

7. kurssikerta: opitut taidot käyttöön

Viimeisellä kurssikerralla valmistettiin kurssin aikana opittuja taitoja hyödyntäen oma karttaesitys halutusta aiheesta. Valitsin aiheeksi kehitysmaalääketieteen kurssilla esille nousseen haasteen hyvinvoinnin epätasaisesta jakautumisesta Afrikassa, jota tarkastelin bruttokansantuotteen/asukas ja ylipainon prosentuaalisen osuuden näkökulmasta. Vaikka monet Afrikan valtioista voivat olla köyhiä, löytyy näistäkin valtioiden … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment

6. kurssikerta: Kaboom!

Tämä kurssikerta aloitettiin pienimuotoisella kenttäretkellä yliopiston lähiympäristöön. Tarkoituksena oli opetella keräämään paikkatietoa GPS-laitteen avulla jostakin alueella esiintyvästä ilmiöstä kuten vaikkapa bussipysäkeistä, mainoksista tai pyöräparkeista. Havaintojen tekemisen jälkeen niiden koordinaatit syötettiin MapInfoon, jolloin havainnot voitiin liittää kampuksen ympäristöä kuvaavaan karttaesitykseen. Harjoitukseen … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment

5. kurssikerta: Buffering… … …

Tällä kurssikerralla harjoiteltiin aineiston bufferointia MapInfossa, jota oli harjoiteltu jo aikaisemmin Pornaisten seudulla. Tehtävänä oli puskurointi toimintoa käyttämällä laskea, kuinka monta asukasta asuu tietyn välimatkan päässä Helsinki-Vantaan kiitoradoista sekä erilaisilla melualueilla. Apuna käytettiin piirtotoimintoa, jotta kiitoradan päähän tuleva melualue saatiin myös puskuroitua. … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment

4. kurssikerta: Miljoona, miljoona, miljoona ruutua

Tällä kurssikerralla opeteltiin tekemään rasteri- ja ruutukarttoja MapInfon avulla sekä tarkasteltiin, miten hyvin ruutukartta soveltuu erilaisten ilmiöiden kuvaamiseen. Tähän tehtävään otettiin MapInfossa käyttöön uusi työkalu: Grid-maker. Työkalun avulla valitun kartan päälle pystyttiin luomaan halutun kokoinen ruudukko, jonka ruuduilla voidaan esittää … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment

3. kerta toden sanoo: tietokantojen käsittelyä

Kolmannella kurssikerralla opeteltiin muokkaamaan tietokantoja, yhdistämään kohteita sekä tietokantaliitoksia eri tietokantojen välillä. Aluksi tietokantoihin tutustuttiin tekemällä karttaesitys Afrikasta. Karttakohteita, eli Afrikan valtiota kymmenine saarineen, yhdistettiin, jotta useissa osissa ollut tieto saatiin yhtenäiseksi ja tietokantaan pystyisi lisäämään uutta paikkatietoa helpommin. Tämän … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment