Uusi vuosi ja projektin viimeistelyä

Joululaulut on laulettu, raketit poksauteltu ja olemme jälleen palanneet projektimme pariin kukin omalta taholtaan pohjoisen kinoksista ja trooppisen saaren lämmöstä. Työn jatkotyöstöä on jatkettu itsenäisesti ja ryhmän yhteisissä tapaamisissa, joissa on korostunut ryhmän merkitys; eri taustoista lähtöisin olevat ryhmäläiset täydentävät ja haastavat toistensa ajatuksia tuoden uutta näkökulmaa projektiin.

Viimeisten viikkojen aikana työstömme painopisteenä ovat olleet Antti Pirisen opastamana persoonamenetelmän hyödynnys tutkimustuloksiin ja kerronnallisuuteen pohjaavien käyttäjäprofiilien luomisessa ja suunnittelukonseptimme mukaisen fyysisenä tilana kahvilana todellistuvan monitoimitilan yksityiskohtien viimeistelyssä. Olemme pyrkineet hahmottelemaan käytännöllisiä ratkaisuja kahvilan fyysiseen toteutukseen, jonka avulla voisimme tukea sen lähtökohtana olleita tavoitteitamme sekä myös ratkaista konseptimme taustalla olleita ostarilla koettuja haasteita, jotka ovat liittyneet esimerkiksi alueen omaleimaisuuden tukemiseen ostarilla sekä tarpeeseen luoda integroivia kohtaamisia eri väestöryhmien välille.

Olemme pyrkineet miettimään monitoimitilaan pohjaavan suunnittelukonseptimme kautta, miten päätymämme ratkaisu voisi tukea mahdollisimman monipuolisesti tavoitetta tulevan kampuksen integroitumisesta osaksi myllypurolaisten arkea; mitkä molemminpuoliseen vuorovaikutukseen ja alueen elävöittämiseen liittyvät seikat tulevat ja perustelevat ratkaisuamme. Kuvat (1 ja 2) kuvastavat suunnittelukonseptiimme liittyvää ajatusprosessia, jossa olemme hahmotelleet ajatuskarttojen avulla alueen väestön vuorovaikutuksessa tapahtuvaa muutosta suunnitelmamme toteutuessa käytännöntasolla, jolloin monitoimikahvilamme olisi työnimenään toimivan “Myllynkiven” kautta osa myllypurolaisten arkea ostarin keskuksena.

Näyttökuva 2016-01-11 kello 12.08.53

Kuva 1.

Näyttökuva 2016-01-11 kello 10.47.42

Kuva 2.

Visuaalisten kuvaajien kautta olemme hahmotelleet muutoksia, joita sosiaaliseksi kohtaamispaikaksi kaavailemamme monitoimitila voisi tuoda alueen vuorovaikutusverkostoon eri väestöryhmien välille, tarjoten ostarin ytimeen helposti lähestyttävän linkin kampuksen mahdollistamista toiminnoista ja siten linkittää kampusta osaksi Myllypuroa.

Tästä eteenpäin projektimme taittuu taiton kautta kohti perjantain esitelmätilaisuutta.

Asukastilaisuus Myllypuron kampuksen rakentamisesta

Tutustuaksemme asukkaiden reaktioihin ja suhtautumiseen suhteessa Myllypuroon tulevaan Metropolian kampukseen vierailimme Helsingin kaupungin järjestämässä asukastilaisuudessa tiistaina 8.12. Tilaisuuden lähtökohtana oli kertoa Metropolian kampuksen rakennushankkeen vaiheista sekä vaikutuksista alueella useasta eri näkökulmasta, minkä vuoksi paikalla oli niin Metropolian kuin Helsingin kaupungin eri virastojen edustajia sekä myllypurolaisia aktiiveja.

Tilaisuuden aloittanut Myllypuroseuran puheenjohtaja Anja Malm korosti puheessaan kampuksen tuomia positiivisia tekijöitä lähtien kampuksen sijoittumisesta alueen sisällä; rakentamisen myötä toiminnoton tontti saadaan hyötykäyttöön. Helsingin tilakeskuksen puolesta kampuksen rakennushankkeen projektijohtaja Tarja Lehto esitteli kampuksen fyysistä toteuttamista ja rakennushankkeen vaiheita, mikä sai aikaan kysymyksiä asukkaiden piirissä. Erityisesti rakennusaikainen työmaaliikenne ja siihen liittyvät mahdolliset ruuhkat askarruttivat asukkaita. Asukkaiden keskuudesta kuitenkin löytyi myös osaratkaisu ruuhkien ehkäisemiseksi, sillä vuoden päästä valmistuva Kivikon kiertoliittymä muistui monen mieleen. Metropolian projektijohtaja Seija Ristimäki korosti puheessaan kampuksen rakentamisvaiheiden ja -aikataulujen pitävyyden merkitystä ammattikorkeakoulun näkökulmasta, sillä Metropolialla on lähivuosina edessä mittava muuttoprosessi toimintojen keskittyessä neljään kampukseen aiemman 20 sijasta. Ristimäki kuvasi puheessaan myös kampuksen asukkaille tarjoamia palveluita optikosta fysioterapiaan POSITIA- hyvinvointipalvelumallin kautta, mikä herätti asukkaissa positiivista puheensorinaa. Monen kuulijan harmiksi Tilakeskuksen edustajilta kävi ilmi, ettei kampukselle ole tulossa varsinaista prosenttitaidetta. Kuitenkin Metropoliassa lehtorina toimivan Merita Soinin kuvaus Metsästä kampukseksi- projektiin liittyvästä kampuksen tontilla olleiden kaadettujen puiden hyödyntämisestä opiskelijoiden tekemässä muotoilussa ja taideteoksissa kuitenkin herätti positiivista kiinnostusta. Metropolian hallinnoima työelämän ulkopuolella olevien työllistymismahdollisuuksien parantamiseen liittyvä TYÖSTE- hanke sai positiivisen vastaanoton kuuntelijoilta, kun Metropolian yliopettaja Tuula Mikkonen esitteli hanketta.

Alun perin tilaisuuden tuli päättää halukkaille kierros kampuksen tonttimaalle rakennuttajainsinööri Mika Malkin johdolla, mutta hänen sairastumisensa takia kierros peruuntui. Näin ollen kampuksen hahmottelu tapahtui vain havainnekuvien välityksellä. Luonnosmaiset kuvat eivät tässä tapauksessa kertoneet tuhatta sanaa ja hankkeen käytännön toteutukseen, kuten kampusrakennusten julkisivuun, liittyvät asiat herättivät asukkaissa kysymyksiä. Aktiivinen tiedonvälitys kampuksen rakentamisesta olikin asia, jota asukkaat päällimmäiseksi kaipasivat. Tähän tietoaukkoon puhujat edustamiensa tahojen puolesta lupasivat kuitenkin puuttua, joten toivottavasti jatkossa tiedotus on toimivaa ja osallistumista tukevaa.

Havainnoituamme myllypurolaisten reaktioita tulevaa kampusta kohtaan voimme jatkaa prosessiamme ollen jälleen vähän viisaampia sen suhteen, miten alueen eri toimijat saadaan osallistettua kampuksen kehittämiseen ja tulevat opiskelijat integroitua osaksi aluetta luoden positiivista elävöittämistä Myllypuron toiminnallisena sydämenä toimivaan kampus-ostari- kokonaisuuteen.