Kurssikerta 6: hasardiopetusta

Tämä kurssikerta ei ollut pelkkää ruuduntuijotusta. Lähdimme pienessä ryhmässä heti kärkeen ulos paikantamaan Kallion kuppiloita. Keräsimme GPS-laitteen avulla kohteiden sijainnin koordinaatein, korkeuden merenpinnasta ja mittauksen tarkkuuslukeman. Kumpulaan palattuamme taulukoimme tuloksemme ja geokoodasimme pisteet paikoilleen Helsingin kartalle MapInfon avulla. Tämä tehtävä laajensi entisestään käsitystäni siitä, miten paikkatietoa voidaan saada ja luoda paikkatieto-ohjelmissa käsiteltäviksi, ja aivan kuten Elias Annilla (2015) blogissaan mainitsee, mitä hankaluuksia tiedon keräämisessä voi tulla eteen, kun se toteutetaan GPS-laitteen avulla.

Koko kurssikerta ei kulunut ulkosalla tai geokoodaamisen parissa, vaan loppuajan käytimme karttojen tekoon. Tehtävänä oli tehdä kolme karttaa kouluopetuksessa käytettäviksi aiheena hasardit. Valittavissa oli kolme eri hasardia, joista löytyi pisteaineistoa netistä: maanjäristyksiä, tulivuoria ja meteoriittien putoamispaikkoja. Valitsin karttojeni aiheeksi tulivuoret ja maanjäristykset. Opettajan saappaisiin astuminen tuntui aluksi hankalalta ja minkäänlaista johdonmukaisuutta tai loogisuutta karttojen välille oli vaikea keksiä. Mieleeni heräsi kysymyksiä, kuten mikä on olennaista oppimisen ja oppilaiden kannalta ja toisaalta taas mitä on mielekästä oppia ja miten. Lopulta päädyin siihen, että laitan oppilaat miettimään ja päättelemään itse – opettaja-äidiltäni olen kuullut, että omilla aivoilla ajatteleminen on nykyään varsin haastavaa nuorille.

mag6

Kuva 1. Maanjäristykset, joiden voimakkuus on ollut 6 magnitudia tai enemmän, vuodesta 1950 tähän päivään. Lähde: Northern California Earthquake Data Center.

Kaikki alkaa maanjäristyksistä. Kolmen kartan sarjan ensimmäisessä kartassa on kuvattuna 6 magnitudin ja sitä voimakkaammat maanjäristykset vuodesta 1950 lähtien tähän päivään (kuva 1). Jos oppilaat oikein haluaa saada ajattelemaan, voisi kartan esittää ilman otsikkoa ja legendaa – oppilaiden pitäisi päätellä, mikä hasardi on kyseessä. Kun hasardi on päätelty, voi kartalta osoittaa Tyynenmeren tulirenkaan, joka toimii aasinsiltana seuraaviin karttoihin. Tyynenmeren tulirenkaan alueella tapahtuu merkittävä osa maailman maanjäristyksistä, ja nimestäkin päätellen siellä on myös paljon tulivuoria (Anttila-Muilu ym. 2009). Tulivuorikartoille valitsin esitettäväksi kerros- ja kilpitulivuoret omille kartoilleen (kuva 2 ja 3). Oppilaiden tehtävänä olisi tunnistaa karttoja yhdistävä hasardi ja ennen kaikkea, miksi tämä kyseinen hasardi on esitetty kahdella eri kartalla ja miksi se esiintyy eri kartoilla eri paikoissa. Jälleen kerran kerros- ja kilpitulivuorikartat tulisi ensin esittää ilman otsikoita ja legendoja ja paljastaa ne vasta myöhemmin.

kerrost

Kuva 2. Kerrostulivuorten sijoittuminen maapallolla. Lähde: National Oceanic And Atmospheric Administration.

kilpit

Kuva 3. Kilpitulivuorten sijoittuminen maapallolla. Lähde: National Oceanic And Atmospheric Administration.

Tähän viimeiseen päättelytehtävään voisi tueksi antaa kartan litosfäärilaatoista ja niiden liikesuunnista. Sen avulla voisi päätellä, kummassa kartassa on kerros- ja kummassa kilpitulivuoria. Erottava tekijähän on purkautuvan laavan laatu: laattojen törmäysvyöhykkeillä laavaan on sekoittunut sekä mantereisesta että mereisestä laatasta peräisin olevaa kiviainesta, kun taas laattojen erkanemissaumoissa laava on peräisin astenosfääristä ja on basalttista sekä herkkäliikkeisempää (Anttila-Muilu ym. 2009). Kerrostulivuoria on siis litosfäärilaattojen törmäyskohdissa ja kilpitulivuoria erkanemissaumoissa. Suureksi kysymysmerkiksi jäävät toki Havaijin kilpitulivuoret, siispä kuumien pisteiden esille ottaminen ei myöskään olisi hullumpi idea.

Myönnän, että tehtävä tuntuu itsellenikin kovin haastavalta, tämän vuoksi suuntaisin tehtäväni lukio-opiskelijoille. Väittäisin, että valitsemani pistesymboliikan avulla päättely helpottuu hieman. Kilpitulivuorten sijainnit osoittava kartta on kaikista hankalin tulkita ja melkeinpä vaatii rinnalleen kartan kerrostulivuorista, jotta hasardi on tunnistettavissa tulivuoriksi. Mielestäni pistemäisen ilmiön kuvaaminen maailmankartalla on vaikea saada näyttämään tajunnanräjäyttävän hyvältä, mutta toisaalta se ei voi mennä kovin pahasti pieleenkään, jos aineisto on luotettavaa ja on joskus aiemmin nähnyt maailmankartalla esitettävän jonkin pisteaineiston. Hyvän yleissivistävän, ja helpommin tunnistettavan, tulivuorikartan saisi aikaan yhdistämällä kaksi tekemääni karttaa – yhdessä kartassa voi esittää montakin eri ilmiötä (tässä tapauksessa erityyppiset tulivuoret). Maanjäristyskartta tuntuu ehkä hieman täyteen ahdetulta ja siltä, että siinä tapahtuu liikaa asioita. Toisaalta se demonstroi myös hyvin kuinka paljon voimakkaitakin ja valtavia maanjäristyksiä tapahtuu yhden ihmisen elinaikana. Outi Seppälä (2015) toteaa myös osuvasti blogissaan, ettei maailmankartalla ole tarkoitus osoittaa yksittäisiä paikkoja, joilla on tapahtunut maanjäristyksiä, vaan ennemminkin luoda kokonaiskuva maanjäristysten alueellisesta esiintymisestä.

– – – – –

Lähteet:

Annilla, E. (2015). Eliaksen PAK-blogi. Kurssikerta 6, Hasardit. 11.3.2015. <https://blogs.helsinki.fi/eannila/2015/02/26/kurssikerta-6-hasardit/>

ANSS Catalog Search (2013). Northern California Earthquake Data Center. 9.3.2015. <http://quake.geo.berkeley.edu/anss/catalog-search.html>

Anttila-Muilu, S., H. Cantell, H. Jutila, S. Lappalainen, M. Sorvali & S. Tani (2009). GEOS 1 Sininen planeetta. 168 s. WSOYpro Oy, Helsinki.

Hot spot (geology) (2015). Wikipedia. 11.3.2015 <http://en.wikipedia.org/wiki/Hotspot_%28geology%29>

Litosfäärilaatat (2013). Peda.net. 11.3.2015. <https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/ylakoulu/maantieto/amerikka/3eis2/kuvamappi/kuvia/lr:file/download/10a58970453d0dbb3202ecd1de7201c397e3db78/ge_7_litosfaarilaatat_ver2.png>

Seppälä, O. (2015). Outin Pak-blogi. Järistyksiä ja purkauksia open näkökulmasta. 11.3.2015. <https://blogs.helsinki.fi/outisepp/2015/02/18/jaristyksia-ja-purkauksia-open-nakokulmasta/>

Tyynenmeren tulirengas ja alueen syvänmerenhaudat (2004). Wikipedia. 11.3.2015. <http://fi.wikipedia.org/wiki/Tyynenmeren_tulirengas#mediaviewer/File:Pacific_Ring_of_Fire.png>

Volcano Location Database Search. National Oceanic And Atmospheric Administration. 9.3.2015. <http://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/form?t=102557&s=5&d=5>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *