Järjestötoimijat

Myy ry:ssä toimii tällä hetkellä yhdeksänhenkinen hallitus, joka koordinoi koko yhdistyksen toimintaa. Hallitus valitaan syksyisin sääntömääräisessä vaalikokouksessa, jossa jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on oikeus asettua ehdolle ja äänestää. Hallitus valitaan aina yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.