ECGS

ECGS

ECGS-maisteriohjelmassa opiskellaan ympäristöön ja kestävyyteen liittyviä kysymyksiä ongelmakeskeisesti. Ohjelma on monitieteinen ja pääosin englanninkielinen antaen taitoja vastata kansainvälisiin haasteisiin ympäristökentällä.

ECGS:ssä on kaksi opintosuuntaa: Ympäristömuutos (EC) sekä globaali kestävyys (GS). Molemmissa opintosuunnissa voit valita kaikille yhteisten ydinopintojen lisäksi haluamiasi temaattisia opintoja. Temaattisista moduuleista ovat valittavissa Itämeren tutkimus, ruoka ja kestävyys, kaupunkitutkimus, alkuperäiskansojen tutkimus, kestävä kehitys, ilmastonmuutos ja globaali maankäyttö.

Lisäksi ohjelmaan sisältyy opintosuuntakohtaiset syventävät opinnot. Ympäristömuutoksen opintosuunnassa voit valita akvaattiset tieteet, arktiset opinnot, bio- ja ympäristöteknologian, muuttuvat ympäristöt, ympäristökemian ja ekotoksikologian tai maaperä- ja ympäristötieteen. Globaalin kestävyyden opintosuunnassa vaihtoehtoja ovat ympäristöpolitiikka ja -talous, ympäristöja kehitys, kuluttujatutkimus, tieteen ja teknologian tutkimus, ympäristö, tiede ja yhteiskunta sekä metsätalouden globaalikestävyys.

Lisätietoa ohjelmasta löydät yliopiston sivuilta täältä (https://www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/maisteri/ymparistomuutoksen-ja-globaalin-kestavyyden-maisteriohjelma)