Akva

Akvaattiset tieteet liitettiin ympäristötieteiden kandiohjelmaan syksyllä 2017.

Meribiologia, limnologia sekä kala- ja kalastusbiologia ovat yhdessä muodostaneet akvaattisten tieteiden pääaineen lukuvuodesta 2011-2012 lähtien. Aiemmin opiskeltiin erillisinä aineina limnologiaa ja kalataloustiedettä, ja biologian laitoksen puolella oli tarjolla hydrobiologia-niminen oppiaine.

Meribiologian oppiaineessa pääpaino on murto- ja merivesiekosysteemien toiminnan tarkastelussa: mitkä tekijät säätelevät  ekosysteemin toimintaa ja rakennetta, ja mikä on ihmisen vaikutus. Kemian ja fysiikan osaaminen korostuu meribiologian oppiaineessa. Monet hakeutuvat jossain vaiheessa opintojaan vaihtoon valtameritutkimusta tekeviin maihin.

Kala- ja kalastusbiologia keskittyy kalojen ekologiaan ja kalatalouden kysymyksiin.

Limnologia on sisävesien ekologiaa tarkasteleva oppiaine. Keskeistä on ymmärtää vesistöjen fysikaalisia, kemiallisia, biologisia sekä ympäristönsuojelullisia näkökohtia.

Tutustu oppiaineisiin tarkemmin ympäristötieteiden laitoksen sivuilla.

Akvaattisten tieteiden ainejärjestö on Helsingin yliopiston ympäristötieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Myy ry.

Voit liittyä akvaattisten tieteiden opiskelijoiden sähköpostilistalle lähettämällä komennon ”subscribe akva-lista” (ilman lainausmerkkejä) osoitteeseen majordomo@helsinki.fi. Voit liittyä myös akvaattisten tieteiden opiskelijoiden Akvaklubi-ryhmään Facebookissa.

[fbcomments]