Y-kandi

Uudet ympäristötieteilijät aloittavat joko ympäristötieteiden kandiohjelmassa tai Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelmassa (ECGS).


Y-kandi

Y-kandissa voit opiskella laaja-alaisesti ympäristöasioita monesta näkökulmasta. Peruskurssit antavat kuvan ympäristötieteiden kentästä kokonaisuutena ja aineopinnoissa voit erikoistua valitsemaasi opintosuuntaan.

Erikoistumisvaihtoehtoja on kahdeksan:

Akroekologia tarkastelee ruokaan liittyvää ekologiaa sekä kestävää ruoantuotantoa. Moduulin kurssien aiheena ovat kasvintuotanto, maaperä, ekosysteemipalvelut ruoantuotannossa, kestävä maataloustuotanto, luonnonmukainen maa- ja elintarviketalous sekä maatalouspolitiikka.

Akvaattisissa tieteissä perehdytään erilaisiin vesiekosysteemeihin sekä ihmisen vaikutukseen niihin. Opiskelu alkaa akvaattisten tieteiden perusteista, ja loput kurssit käsittelevät akvaattista biogeokemiaa, eliöntunnistusta, analyysituloksia ja -aineistoja sekä valintasi mukaan kalojen, merien tai levien biologiaa. Moduuliin kuuluu myös kenttäkurssi.

Maaperä- ja ympäristötieteessä pääset tutustumaan maaperään luonnonvarana ja sen vuorovaikutukseen vesistöjen ja ilmakehän kanssa. Maaperätieteen perusteiden jälkeen opiskellaan maan rakennetta, maaperän ja ympäristön suhdetta, orgaanisia yhdisteitä maaperässä sekä päästään tekemään maaperään liittyviä harjoitustöitä.

Maatalouden ympäristöteknologia kehittää kestäviä ruoantuotantotapoja. Opintoihin sisältyy kestävän maataloustuotannon, ympäristöteknologian, koneiden, mittaus- ja sähkötekniikan sekä fysiikan kursseja.

Ympäristöekologia paneutuu kemikaalien ja jätevirtojen aiheuttamiin ympäristöongelmiin ja niiden ratkaisuihin. Ympäristöekologian peruskurssin jälkeen on luvassa ympäristökemiaa, ekotoksikologiaa, ympäristöekologian laboratoriokurssi, tietoa pilaantuneen ympäristön kunnostuksesta sekä valinnan mukaan kenttäkurssi akvaattisesta ekotoksikologiasta tai kaupunkiekologiaa.

Ympäristömikrobiologia tutkii mikrobeja eri ympäristöissä. Kurssit käsittelevät mikrobien monimuotoisuutta, rakennetta ja toimintaa, ympäristömikrobiologiaa, kemiaa, mikrobiologian laboratoriotöitä sekä vaihtoehtoisesti sieniä, viruksia, mikrobeja ja ihmistä tai biotekniikkaa.

Ympäristömuutos- ja politiikka tutkii erilaisia ympäristömuutoksiin liittyviä kysymyksiä. Kurssien aiheena ovat Suomen luonnonmaisemat, ilmansuojelu, kaupunkiekologia, tieteidenväliset lähestymistavat ympäristökysymyksissä, paikkatieto sekä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen menetelmät.

Voit halutessasi erikoistua myös biologian aineenopettajaksi. Tällöin opiskelet ympäristötieteiden lisäksi laajemmin biologiaa sekä käyt kursseja myös toisesta valitsemastasi opetettavasta aineesta.

Y-kandissa sinun on mahdollista opiskella sekä suomeksi että ruotsiksi ja suorittaa kaksikielinen tutkinto. Ruotsinkielisiä kursseja löytyy niin perus- kuin aineopinnoistakin. Voit suorittaa myös muiden koulutusohjelmien ruotsinkielisiä kursseja. Y-kandissa löytyy vapaaehtoinen moduuli Hållbar utveckling, jossa pääset tutustumaan kestävän kehityksen kysymyksiin eri näkökulmista.

Kaksikieliseen tutkintoon liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä KaTu-tuutoreihin Hanneleen (hannele.pudas@helsinki.fi), Emmaan (emma.hoglund@helsinki.fi) tai Sanniin (sanni.kouhia@helsinki.fi), KaTu-opettajatuutoriin Kristiina Lindströmiin (kristina.lindstrom@helsinki.fi) tai kielipulmissa kaksikielisen tutkinnon kielitukeen Leena-Maija Åberg-Reinkeen (leena.aberg@helsinki.fi).

Y-kandista löydät lisätietoa yliopiston sivuilta täältä.