Neljäs kurssikerta

Neljännellä kurssikerralla aiheena olivat ruutu- ja rasterikarttojen tuottaminen. Kurssikerta oli mielenkiintoinen ja itselleni on ainakin selvinnyt, kuinka maantieteilijänä on hyvin monipuolinen työkalupakki tulevaisuudessa esittää tietoa visuaalisesti, jos vain malttaa kuunnella ja harjoitella ahkerasti. Positiivista yllätys oli myös se, että tällä kertaa QGIS ei kaatunut kertaakaan.

Ensimmäisenä harjoituksena oli luoda ruututeemakartta. Teemakartan teossa, pääsimme vertailemaan eri kokoisten ruudukoiden vaikutusta tiedon esittämiseen kartalla, lisäksi pääsimme harjoittelemaan jo ennestään tuttua tietokantojen yhdistämistä. Saimme valmiin aineiston pääkaupunkiseudun väestöstä käyttöömme. Itse päätin tutkia karttojeni kohdalla onko pääkaupunkiseudunasukkaiden ja suurimpien rakennettujen teiden välillä yhteyttä ja näkyisikö eri ruutukokojen välillä eroa asumistiiviydessä. Valitsemani ruudukkokoot olivat 500mX500m (kuva 1.) ja 1kmX1km (kuva 2.).

Kuva 1. Asutus ja pääkaupunkiseudun tieverkosto 500mX500m vektorihila
Kuva 2. Asutus ja pääkaupunkiseudun tieverkosto 1kmX1km vektorihila

Ruudukko koilla oli selvä vaikutus tiedon esittämiseen. 500mX500m koon ruudukko koolla tiedon esittäminen oli tarkempaa ja esimerkiksi Helsingin keskusta-alueen asukkaiden jakautuminen näkyi tarkempana, vaikkakin pieniruutukoko tekee tarkastelusta haasteellisempaa, kun taas 1kmX1km ruutukoossa esitys on karkeampaa ja vaihtelua näkyy vähemmän. Johanna Lehtinen oli tutkinut samaa aihetta blogissaan ja todennut myös, että suuremmalla ruutukoolla saa lähinnä hyvän yleiskuvan. Kartoista voi yleisesti huomata että tihein tieverkosto sijaitsee Helsingin alueella ja suurimpien teiden solmukohdat ovat asukastihentymiä. Pääkaupunkiseudun uloimmilla alueilla, jossa on asutusta esiintyy vähemmän, on myös vähemmän teitä. Valitsin karttojen asutuksen esittämisväriksi oranssin eri sävyt ja ilmiö näkyykin selvästi kartalla. Ruutukartalle ominaisella tavalla asukkaiden sijoittuminen on esitetty absoluuttina lukuina.

Kaiken kaikkiaan kurssikerta oli mielenkiintoinen vaikkakin haastavampi kuin edelliset. Edellisten opittujen taitojen tulisi kumuloitua, jotta aina seuraavien kertojen harjoituksia pystyisi tekemään tehokkaasti, kuitenkin välillä itselläni on vanhojen asioiden palauttaminen hiukan vaikeaa, mutta eiköhän tästäkin päästä yli toistolla ja harjoittelulla.

Lähteet:

Itsenäistä säheltämistä kurssikerta 4  Johanna Lehtinen https://blogs.helsinki.fi/johanleh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *