Seitsemäs kurssikerta

Seitsemän mielenkiintoisen viikon lopuksi ensimmäinen GIS-kurssi on tullut päätökseensä. Tämä kurssi oli haastava monin tavoin, mutta nyt katsoessa taaksepäin huomaan kuinka paljon uutta tietoa on karttunut. Kaikesta turhautumisesta huolimatta tunnen saaneeni työkaluja tulevaisuuteen esimerkiksi erilaisten visuaalisten esitysten luomiseen, joissa on erityisesti kartta keskeisenä tekijänä.

Viimeisellä kurssikerralla tehtävänä oli koluta läpi internetin syövereitä ja löytää itse aineistoja, joista luoda karttoja. Aineistojen etsiminen oli kiinnostava seikkailu ja en olisi koskaan uskonut kuinka paljon aineistoja netistä löytyy vapaaseen käyttöön. Tietysti on kuitenkin tärkeää olla kriittinen ja tarkistaa käyttämiensä tietojen lähteet.

Päädyin itse esittämään tietoa globaalilla tasolla. Maailmankartallani on esitetty valtiokohtaisesti bruttokansantuote per asukas, maailman rautatieverkosto sekä missä maailman timanttikaivokset sijaitsevat. (kuva1.) Löysin maailmankartan shapefile-tiedostona thematicdata.org sivulta ja rautatiet, sekä timanttikaivokset olivat Yhdistyneiden kansakuntien eri järjestöjen laatimia aineistoja.  Kartasta voi nähdä selvästi, että maailman rautatieverkosto on selvästi keskittynyt bruttokansantuotteiltaan vauraammille alueille. Maailman timanttikaivos keskittymät ovat kartalla Afrikassa länsi-, keski-, ja eteläinen osa. Toinen alue, jossa on globaalisti paljon timanttikaivoksia on Etelä-Amerikan länsiosa. Rautatieverkosto Afrikassa ja Etelä Amerikassa ovat painottuneet timanttikaivosten läheisyyteen. Luultavasti näillä alueilla esiintyy muitakin kaivannaisia, esimerkiksi Etelä-Afrikassa on mittavat kivihiilivarastot.

kuva 1. Maailmankartta valtioiden bruttokansantuotteesta per asukas sekä rautateiden ja timanttikaivosten sijoittumisesta globaalisti.

Kartta voisi olla visuaalisesti miellyttävämpi, rautatieverkot peittävät alueet, jossa niitä on tiheimmin, jolloin esimerkiksi Euroopassa on vaikea havaita bruttokansantuotteen tasoa. Lisäksi bruttokansantuotekartta kärsi jonkin verran datan puutteesta sillä kaikista maista ei ole mahdollista saada tietoa. Kuitenkin uskon, että yleinen trendi näkyy kartassa.

Näin lopussa voin todeta kuten Amelia myös blogissaan pohti, että ollut kiva kirjoittaa blogia ja jakaa omia ajatuksiaan, vaikka ennen kurssin alkua hiukan epäilyttikin. On ollut hauskaa ja lopettelenkin tämän kurssin nyt hyvillä mielin.

 

Lähteet:

Etelä-Afrikka – Afrikan talouden höyryveturi http://www.finland.org.za/public/default.aspx?contentid=261091&nodeid=38476&contentlan=1&culture=fi-FI (luettu 15.3.2019)

Amelia Cardwell Viikko 7: Yhdysvaltojen kultainen osavaltio  https://blogs.helsinki.fi/amca/ (luettu 15.3.2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *