Info Suomeksi

NaPPI osallistuu Maataloustieteenpäiville 12-13. tammikuussa 2016 Viikissä

The National Plant Phenotyping Infrastructure – NaPPI

Kristiina Himanen, Maataloustieteiden laitos, Helsingin yliopisto (kristiina.himanen@helsinki.fi), Tapio Palva, Biotieteiden laitos, Helsingin yliopisto

Biotalouden vahvistamiseen tähtäävät strategiat edellyttävät kestävää ruoan, rehun, kuitujen ja biopolttoaineiden kehittämistä. Soveltavan ja perustutkimuksen välille on tätä varten luotava jatkumo, joka takaa tehokkaan maa- ja metsätalouden innovaatiokehityksen. Perustutkimuksessa kertyneen geeni- ja genomitiedon siirtämiseksi tuotantokasveihin olemme luoneet Helsingin yliopiston Viikin kampukselle uuden suomalaisen tutkimusinfrastruktuurin, nimeltään ”National Plant Phenotyping Infrastructure” (NaPPI). Tämä strateginen tutkimusinfrastruktuuri perustuu kasvien automatisoituun käsittelyyn ja liikutteluun kuvantamislaitteiden läpi ”Photon Systems Instruments” (www.PSI.cz) teknologialla. Järjestelmässä on laitteet sekä pienille mallikasveille (10 – 50 cm), että suuremmille viljelykasveille ja puiden taimille (20 – 120 cm). Tarjoamalla nopean läpivirtauksen analyysejä kasvien kasvusta ja fysiologiasta, NaPPIn tavoite on täydentää kampuksella jo olemassa olevia ”omics” teknologioita, kuten genomiikka, proteomiikka ja metabolomiikka. Laajemmin NaPPI on osa yhteistyöverkostoa Itä-Suomen yliopiston Spektromiikan yksikön (www.spectromics.org) sekä useiden muiden suomalaisten kasvitutkimuslaitosten kanssa ja tulee olemaan kaikkien suomalaisten kasvitutkijoiden käytettävissä. Kasvitutkimuksen automatisaatiolla tehostetaan ja tarkennetaan tiedon keruuta ja analysointia, sekä viime kädessä myös tiedon siirtämistä mallikasveista jalostuspopulaatioihin.

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/viikissa-hurisevat-kasvitutkimuksen-huippulaitteet