Luonto kaupungissa – kaupunki luonnossa (3.2.2015)

työpaja järjestettiin tiistaina 3.2.2015 Tekniikan museossa (Viikintie 1)

Työpajassa tarkasteltiin maiseman ja ympäristön kerrostuneisuutta sekä luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutusta ympäristön muotoutumisessa kaupungeista erämaihin. Työpajan yhtenä tarkastelun kohteena oli Vanhankaupunginlahden alue. Keskeisiä kysymyksiä olivat muun muassa luonnon ja kulttuurin sekoittuminen, maiseman ja ympäristön kerrostuneisuus ja vyöhykkeet, kaupunkiluonto ja sään esittäminen taiteissa. Työpaja koostui lyhyistä alustuksista ja niistä käytävästä keskustelusta. Tapaamisessa käytiin vuoropuhelua eri alojen tutkijoiden välillä.

Ohjelma

Kirsi Saarikangas, Tilaisuuden avaus
Eero Haapanen, Uittomiesten ja rysäkeisarien jäljillä
Tuija Kirkinen, Viikki arkeologin laboratoriona
Mikko Saikku ja Mikael Manninen, Vanhankaupunginkosken ympäristöhistoria ja Vantaanjoen kalasto
Kirsi Saarikangas, Lähiluonto ja asuminen
Petteri Kummala, Hybridiluonnon rajat – Vanhankaupunginlahti
Hanna Johansson, Sää kuvataiteissa 1850–2010-luvun Suomessa

Keskustelua ja tutkimushankkeiden esittelyä

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *