IKT i naturvetenskaper (5 sp)

Målgrupp, tidpunkt och plats
Utbildningen är avsedd för ämneslärare i fysik, kemi, biologi och geografi i åk 7–9 och gymnasiet. Intresserade klasslärare i respektive ämnen kan delta om det finns lediga platser. Till utbildningen antas maximalt 20 personer.

Utbildningen består av fyra närstudiedagar och eget arbete. Närstudiedagarna (7 h/dag) arrangeras 23–24.4 och 18–19.5.2015 i Helsingfors.

Utbildningens mål
Utbildningen har två huvudsakliga mål. Avsikten är att få deltagarna att aktivera eleverna till att producera kunskap med hjälp av IKT-verktyg. Därtill får deltagarna idéer till att använda IKT på ett genomgående sätt genom hela undervisningsprocessen (utbildningens planering, genomföring och utvärdering). Målet är att presentera medel för att genomföra flerforms- och distansstudier i det egna arbetet.

Utbildningen är en del av De naturvetenskapliga läroämnenas pedagogik, bedömning och IKT (15 sp) vars övergripande målsättning är att utveckla lärarnas pedagogiska färdigheter. Projektet strävar ytterligare efter att arbeta elevcentrerat och skapa positiva attityder till naturvetenskaper.

Innehåll
Närstudiedagarna följer följande preliminära dagsschema:

  • Torsdag 23.4: Introduktion till kvalitativ nätundervisning och IKT i flerformsstudier
  • Fredag 24.4: Elevaktiverande arbetssätt, olika appar och verktyg
  • Måndag 18.5: Eleven som producent av videomaterial och film i distansundervisning
  • Tisdag 19.5: Fördjupning i elevaktiverande arbetssätt och sammanfattning av utbildningen

Under utbildningen arbetar deltagarna med case från den egna undervisningen, vars erfarenheter bearbetas både på närstudiedagarna och på egen tid. Därtill ingår litteraturstudier i utbildningen. Innehållet under närstudiedagarna består av konkreta övningar. Deltagarna förutsätts ha grundläggande kunskaper i användning av IKT.

Bild: Kilpisjärvi/Kaija Junttila

Bild: Kilpisjärvi/Kaija Junttila

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *