Allmän info

Ytterligare information om projektets utbildningar, utbildare och administration finns på  bloggens mellanblad.

Målgrupp, tidpunkt och plats
Projektets målgrupp är ämneslärare i fysik, kemi, biologi, geografi och hälsokunskap i åk 7–9 och gymnasier. I projektet ingår tre utbildningsdelar, varav den första arrangeras parallellt i Helsingfors och Vasa. De två senare utbildningarna arrangeras i Helsingfors. Till varje utbildning antas maximalt 20 personer. Ifall det finns lediga platser kan även intresserade klasslärare delta. Dessa ombeds observera att undervisningsexemplen utgår från de högre stadierna.

Utbildningsmål
Den övergripande målsättningen med projektet är att utveckla lärarnas pedagogiska färdigheter. Att arbeta på ett elevcentrerat sätt ingår även i de centrala målsättningarna. Att bemöta eleverna rättvis och uppnå gemensamma bedömningsgrunder, med tanke på övergångsskedet mellan grundskola och gymnasium, är även centrala frågeställningar för projektet. Projektet har även för avsikt att utveckla lärarnas kompetens i att integrera IKT i undervisningen på ett genomgående och elevcentrerat sätt. Projektets innehåll ska även stöda det kommande läroplansarbetet och utveckla samarbetet i Svenskfinland. Projektet stöder även delprojektet naturvetenskaper inom Toppkompetens.

malsattningar
Bild. Projektets målsättningar

Innehåll
Projektet består av tre utbildningar. Pedagogiska verktyg i naturvetenskaper (5 sp),   IKT i naturvetenskaper (5 sp) och Rättvis bedömning och enhetliga bedömningsgrunder (5 sp). Utbildningarna bygger på varandra och det rekommenderas delta i alla utbildningar samtidigt som det är möjligt att välja de utbildningar som känns mest intressanta. Utbildningarna består av närstudiedagar och därtill ingår litteraturstudier och hemuppgifter i varje utbildning.

Anmälan
Anmälan till utbildningarna sker via www.helsinki.fi/palmenia/svenska. Till varje utbildning antas maximalt 20 deltagare.

De som deltar i utbildningarna ombeds notera följande. Det förutsätts att man deltar i alla närstudiedagar och gör hemuppgifterna. Om man inte kan delta i alla närstudiedagar, behöver deltagarna kontakta utbildningens ansvariga planerare för att komma överens om kompensation.

Kostnader
Utbildningsstyrelsen deltar i finansieringen och utbildningen är gratis för deltagare från undervisningssektorn i fråga om innehåll. Eventuella resor, övernattningar och måltider måste var och en betala själv.

Vänligen notera att anmälan är bindande. Ifall deltagarna annullerar sin plats efter att anmälningstiden utgått, inte anländer till utbildningen eller avbryter den utan giltig orsak, faktureras 80 euro. Detta för att täcka interna omkostnader och den finansiering som Palmenia går miste om från Utbildningsstyrelsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *