Kurssikerta 4: Ruututeemakarttat

PAK- kurssin neljännen kerran aiheena olivat muun muassa ruutukarttojen teko, rasterikarttojen kiinnittäminen MapInfoon sekä objektien piirtäminen MapInfossa. Kurssikerta aloitettiin tekemällä ruutumatriisi MapInfon tietokantaan ja keräämällä siihen tietoa. Seuraavaksi opettelimme tekemään teemakartan matriisin avulla. Harjoituksissa käsittelimme pääkaupunkiseudun karttaa ja alueeseen liittyviä tietoja. Kurssikerran aikana tutustuimme myös pääkaupunkiseudun väestötietokantaan, josta löytyy muun muassa alueen rakennukset väestötietoineen. Kurssikerran lopuksi valmistelimme etukäteen materiaalia ensi kertaa ajatellen piirtämällä Pornaisten karttalehdelle näkyviin asuinrakennukset ja päätiet.

Kurssikerran itsenäistyönä piti valmistaa ruutupohjainen teemakartta vapaavalintaisesta aiheesta. Valitsin oman karttani aiheeksi yli 85-vuotiaiden ihmisten sijoittumisen pääkaupunkiseudun alueella. Kartta piti tehdä kahdella eri ruutukoolla ja valita näistä parempi käyttöä varten. Ensimmäisen kartan ruutukooksi valitsin 1kmx1km, mutta ruudut olivat liian isot ja peittivät liikaa pohjakarttaa, joten hylkäsin kyseisen version. Toisen kartan (kuva 1) ruutukooksi valitsin 250mx250m ja tämä ruutukoko toimi paremmin kuin edellinen. Kyseisessä ruutukoossa esimerkiksi eri kuntien alueet ja rajat erottuvat hyvin, mutta kartan tulkinnan kannalta ruudut saattavat olla hieman pienet. Valitsin luokitteluväliksi luonnolliset luokkavälit ja käytin viittä eri luokkaa. Histogrammin unohdin harmikseni tehdä.

ruutuyli85v250

Kuva 1. Pääkaupunkiseudun yli 85-vuotiaat. Ruutumartiisin koko taustalla 250mx250m.

Valmiista kartasta huomaa, että ensinnäkin yli 85-vuotiaita ei asu kauhean laajalla alueella. Toiseksi heidän lukumääränsä ei ole valtavan suuri. Yli 85-vuotiaiden lukumäärän vähäisyys on odotettavissa, sillä Suomessa ihmisten odotettu elinikä vuonna 2013 oli miehillä 77,8 vuotta ja naisilla 83,8 vuotta (Tilastokeskus 2014). Kartasta käy ilmi, että yli 85-vuotiaat asuvat enimmäkseen hajanaisesti ja pienellä tiheydellä. Eniten yli 85-vuotiaita asuu Helsingissä, erityisesti Länsi-Helsingin alueella on eniten yli 85-vuotiaita tiheällä alueella. Yli 85-vuotiaiden asukkaiden pakkautumista Helsingin alueella saattaa selittää muun muassa laajempi palveluntarjonta. Jotkin yksittäiset tiheästi asutut ruudut kartalla ovat vanhainkoteja, kuten esimerkiksi Espoon Nupurissa sijaitseva Kuusikoti, mikä selittää kyseisen alueen yli 85-vuotiaiden tavallista runsaamman lukumäärän.

Kartta on melko onnistunut ulkomuodoltaan, tosin valitsemani ruutukoko on ehkä hieman liian pieni. (Kartan aihe olisi toki myös voinut olla omaperäisempi. ) Jotta kartasta tulisi enemmän informatiivisempi, pitäisi siihen ainakin lisätä paikannimet näkyviin. Myös kartan legendaan voisi lisätä tarkemman selityksen siitä, että yksittäinen ruutu kertoo absoluuttisena arvona alueen yli 85-vuotiaiden lukumäärän. Absoluuttiset arvot eivät välttämättä ole kuitenkaan paras tapa kuvata ilmiötä. Kuten Hanna Kaistinen blogissaan kirjoittaa, että mikäli arvot suhtautettaisiin koko asukasmäärään, voitaisiin saada selville missä vanhusten suhteellinen osuus on suurin (Kaistinen 2015). Absoluuttisia arvoja käyttämällä yli 85-vuotiaita on eniten alueella jossa on muutenkin tihein asukasmäärä eli näin ollen ei ehkä saada todellisuutta vastaavaa kuvaa.

Lähteet:

Hanna Kaistinen. (2015). Hannan PAK-kurssiblogi. 15.2.2015. <https://blogs.helsinki.fi/hankaist/>

Vastasyntyneiden elinajanodote 1751 – 2013  (2014).Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat. 15.2.2015. < http://pxweb2.stat.fi/Dialog/Saveshow.asp>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *