Kurssikerta 5: Bufferointia ja vanhan kertausta

PAK-kurssin viidennen oppikerran aiheena oli pääsiassa bufferointi eli puskurointi sekä laskeminen kohteiden avulla MapInfossa. Bufferointia käyttämällä voidaan laskea tietyn alueen sisällä olevien objektien lukumäärät. Harjoittelimme MapInfon puskurointi-työkalua opettajan johdolla yhden harjoituksen verran ja sen jälkeen suoritimme itsenäisesti erilaisia tehtäviä aihepiiriin liittyen. Tehtävien tulokset olen koonnut yhteiseen taulukkoon (taulukko 1). Vastauksissa voi olla hyvin todennäköisesti vääriä tuloksia. Bufferoinnin lisäksi kurssikerran aikana tuli kattavasti kerrattua aikaisemmilla kerroilla opittuja taitoja.

Ensimmäisen tehtävän ensimmäisen osan tarkoituksena oli tarkastella pääkaupunkiseudun lentokenttien, Malmin ja Helsinki-Vantaan lentokenttien, välittömässä läheisyydessä asuvia ihmisiä. Tehtävät suoritettiin piirtämällä kartalle lentokenttien kiitoradat näkyviin ja laskemalla niiden ympäristössä asuvia ihmisiä eri kriteerein. Piirsin kiitoratojen rajat varsin yksityiskohtaisesti näkyviin, mistä johtuen niitä ympäröivä alue on hieman isompi kuin ehkä tarkoituksena olisi. Tästä johtuen lentokenttiä käsittelevät vastaukset ovat hieman suurempia lukuja kuin mitä esimerkiksi vierustoverini sai kurssikerralla. Bufferointia sai muutaman kerran kokeilla ennen kuin ymmärsin työkalun toiminnan.

Seuraavassa osassa tarkasteltiin pääkaupunkiseudun juna-asemien läheisyydessä asuvia ihmisiä ja kolmannessa osassa taajamissa asuvaa väestöä. Ensimmäinen tehtävä onnistui melko sujuvasti, vaikka ajoittain en tiennyt yhtään miten mikäkin osa pitäisi suorittaa. (Onneksi luuranko-ohjeita eli yksityiskohtaisia ohjeita vilkaisemalla asiat helpottuivat.) Seuraavassa tehtävässä oli kolme eri vastausvaihtoehtoa, joista piti valita yksi. Tehtävä oli varsinainen kurssin ”itsenäisesti” suoritettava tehtävä eli sen kaikkiin osiin ei löytynyt yksityiskohtaisia ohjeita. Valitsin tehtävän aiheeksi Helsingin kouluja koskevan kysymyksen.

Kurssikerta oli mielestäni vaikein tähän mennessä. Monissa kohdissa piti käyttää aikaisemmilla kerroilla opittuja työkaluja, mutta ikäväkseni huomasin vähän väliä, että useiden MapInfon toimintojen/työkalujen käyttö on vielä pahasti hakusessa. Esimerkiksi mielestäni ehkä yksi tärkeimmistä MapInfon työkaluista/toiminnoista on uuden tiedon tuottaminen ja tiedon muokkaaminen tietokannoissa. Kyseisiä asioita harjoiteltiin kolmannen kurssikerran aikana, mutta en nähtävästi ainakaan vielä ole sisäistänyt asioita kunnolla. Uskon kuitenkin, että mitä useammin ja laajemmin käsittelen MapInfossa tietokantoja, niin sitä helpommaksi asiat muuttuvat (ainakin teoriassa).

Kuten Suvi Heittola blogissaan kirjoittaa, MapInfo on hyödyllinen ohjelma aineistojen monipuoliseen tarkasteluun, jos sitä osaa käyttää kunnolla (Heittola 2015).  Kuitenkin mikäli ohjelma ei ole vielä täysin hallussa, voi se tuntua hyvin sekavalta. Kurssikerroilla tulee usein paljon uutta tietoa hetkittäin kiivaaseen tahtiin ja kun siirrytään itsenäisesti suoritettaviin tehtäviin, kaikki tieto tuntuu katoavan päästä. Onneksi yksityiskohtaisten ohjeiden ja opettajan neuvojen avulla pääsee yleensä nopeasti kärryille. MapInfossa on myös mielestäni selkeitä ja helppojakin toimintoja. Esimerkiksi teemakarttojen tekeminen MapInfolla on mutkatonta, vaikkakin kartoista saattaa tällöin tulla hieman persoonattomia (rajatut väri- ja kuosivalikot).

Taulukko 1.

Kysymys Vastaus
LENTOKENTÄT: Malmi
Kuinka monta ihmistä asuu kiistellyn Malmin lentokentän pahimmalla melualueella, jos mukaan lasketaan kaikki asukkaat 2 km säteellä kentästä? Entä 1 km säteellä asuvat? 61 365 ja 9737
LENTOKENTÄT: Helsinki-Vantaa
Kuinka monta asukasta asuu Helsinki-Vantaan lentokentän välittömässä läheisyydessä, etäisyys kiitoratoihin linnuntietä alle 2 km. 11 332
Kuinka prosenttia edellisen kohdan asukkaista asuu Helsinki-Vantaa lentokentän pahimmalla melualueella (65dB)? 2,87 %
Kuinka monta ihmistä asuu vähintään 55dB melualueella 9 590
Kuinka monen ihmisen elämää vähintään 60dB lentomelu haittaisi Tikkurilassa, mikäli saapuva liikenne käännettäisiin jälleen laskeutumaan poikkeuksellisesta suunnasta? 12 851
ASEMAT
Kuinka monta asukasta asuu kartan alueella alle 500m päässä lähimmästä juna-asemasta? 85 077
Kuinka monta prosenttia kaikista alueen asukkaista asuu alle 500m päässä juna-asemasta? 16,98 %
Kuinka monta prosenttia a-kohdan ihmisistä oli työikäisiä (15-64v)? 66,91 %
TAAJAMAT
Kuinka monta prosenttia tämän tehtävän alueen asukkaista asuu taajamissa? 96,04 %
Kuinka monta kouluikäistä asuu taajamien ulkopuolella? Kuinka monta prosenttia luku on kaikista kouluikäisistä? 2067, 4,11%
KOULUT
Kuinka paljon Helsingin Yhtenäiskouluun on tulossa uusia koulutiensä aloittavia oppilaita aineiston keruuhetkestä seuraavana vuonna, sen omasta koulupiiristä? 28
Kuinka suurta määrää yläasteikäisiä oppilaita Helsingin yhtenäiskoulun pitää varautua opettamaan seuraavana vuonna (oma koulupiiri)? 63
Kuinka suuren osuuden koulupiirin alueella asuvista asukkaista muodostavat kouluikäiset lapset ja nuoret (ala-aste ja ylä-aste)? 8,39 %
Kuinka monta muunkielistä kouluikäistä alueella asuu, jos oletetaan että muunkielisissä perheissä lasten ja aikuisten suhde on sama kuin edellisessä kohdassa laskettu? 9

Lähteet:

Heittola, S. (2015). PAK 2015. 19.2.2015. < https://blogs.helsinki.fi/heittola/>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *