Kurssikerta 6: GPS-harjoituksia ja hasardeja

PAK-kurssin kuudennen kurssikerran teemoina olivat GPS-laitteiden käyttö ja niiden tuottaman tiedon hyödyntäminen MapInfossa sekä ulkoisen datan muokkaaminen ja sen tuominen kartalle. Kurssikerta aloitettiin pienellä ulkoilulla Kumpulan lähiympäristössä. Tarkoitus oli kerätä ryhmittäin GPS-laitteella jonkin valitun kohteen sijaintitietoja lähimaastosta. Ryhmämme valitsi kohteekseen pysäköinti kielletty – liikennemerkin, joita löytyi useita kampuksen alueelta. Kohteista kirjattiin ylös mm. x- ja y-koordinaatit sekä korkeus merenpinnasta.

Tietojen keräyksen jälkeen palasimme takaisin luokkaan ja kerätyt tiedot siirrettiin excel-taulukkoon. Aineiston pienen muokkauksen jälkeen tiedot siirretiin MapInfoon ja x- ja y-koordinaattien avulla kohteet saatiin yhdistettyä kartalle. Ryhmällämme oli kuitenkin vähän huonoa onnea matkassa, sillä käyttämämme GPS-laitteessa oli käytössä WGS84-projektio Finnish Coordinate Systemin sijaan, joten pisteemme eivät piirtyneet kartalla täysin oikeaan kohtaan. GPS-harjoituksen jälkeen harjoittelimme geokoodausta asettamalla pelikoneita Helsingin katuverkkoa kuvaavaan karttaan.

Kurssikerran varsinaisessa itsenäistehtävässä tarkoituksena oli luoda kolme erilaista hasardeihin liittyvää karttaa. Tehtävän tarkoituksena on opettaa ulkoisen datan tuomista MapInfoon ja sen sijoittamista suoraan kartalle. Valittavissa oli kolme erilaista hasardia, maanjäristykset, tulivuoret ja meteoriittien putoamiset, ja niihin liittyvät tietokannat. Valmiiden karttojen tulisi sopia mahdollisimman hyvin opetuskäyttöön.

yli8järistykset

Kuva 1. Vuosina 2000-2015 tapahtuneet maanjäristykset, joiden magnitudi on ollut yli 8. 1 punainen piste=1 maanjäristys. (ANSS Catalog Search).

Valitsin karttojeni aiheeksi maanjäristykset ja tulivuoret. Ensimmäisessä kartassa (kuva1) on kuvattuna vuodesta 2000 tähän päivään asti tapahtuneet maanjäristykset, joiden magnitudi on ollut yli 8. Kartalta erottuu hyvin kuinka valtaosa näistä järistyksistä on tapahtunut Tyynenmeren tulirenkaan alueella. Tyynenmeren tulirenkaaksi (kuva 2) kutsutaan Tyynellä valtamerellä sijaitsevaa litosfäärilaattojen reunakohtiin syntyvää kehää, jonka alueella tapahtuu valtaosa maailman vulkaanisesta ja seismologisesta toiminnasta. Kartalta (kuva1) erottuu myös hyvin suurten maanjäristysten vähäinen lukumäärä. Maanjäristykset, joiden magnitudi on yli 8, ovat erittäin voimakkaita ja niitä tapahtuu keskimäärin 1 vuodessa (Seismologian instituutti, Helsingin yliopisto). Tästä johtuen kartalla on näkyvissä vain n 27 maanjäristystä.

Pacific_Ring_of_Fire

Kuva 2. Tyynenmeren tulirengas. (Wikipedia).

Seuraavan kartan (kuva 3) aiheena on puolestaan magnitudiltaan 2,0–2,1 maanjäristykset, jotka ovat tapahtuneet vuosien 2000–2015 aikana. Maanjäristykset, joiden magnitudi on 2,0–2,1 ovat erittäin heikkoja ja niitä tapahtuu jopa 1000 päivässä. Tästä johtuen jouduin rajaamaan maanjäristyksen voimakkuuden niin tarkasti, sillä muuten en olisi saanut kaikkea dataa esille viidentoista vuoden ajalta. Jälkeenpäin ajatellen olisin voinut yhdistää samalle kartalle sekä suuret että pienet maanjäristykset, jolloin niitä voisi helpommin vertailla toisiinsa. Näin on esimerkiksi tehnyt Riina Koskela omassa blogissaan. Hän on yhdistänyt magnitudiltaan 6,5 ja 9,5 maanjäristykset samaan karttaan, jolloin järistysten yleisyyttä voi hyvin vertailla keskenään (Koskela 2015).

maanjäristykset_pienet

Kuva 3. Vuosina 2000-2015 tapahtuneet maanjäristykset, joiden magnitudi on ollut 2,0-2,1. 1 vihreä piste= yksi maanjäristys. (ANSS Catalog Search).

Viimeiseen karttaan (kuva 3) listasin näkyviin maapallolla esiintyvät kalderat, kilpi- ja keilatulivuoret. Punaiset kolmiot kuvaavat kalderoita, oranssit kilpitulivuoria ja keltaiset keilatulivuoria. Valitsin karttaan kyseiset tulivuorityypit sen takia, että ne yleisimmin opetetaan oppilaille peruskoulussa ja lukiossa. Koska tulivuoret sijaitsevat pääasiassa litosfäärilaattojen (kuva 4) reunakohdissa, voisi kartan avulla opettaa litosfäärilaattojen reunakohtien ominaisuuksista. Mutta koska unohdin laittaa karttaan legendan, niin kyseinen kartta kuitenkaan tuskin sopisi opetuksen avuksi.

Kuva 4. Kalderat ja kilpi- ja keilatulivuoret maapallolla. (Volcano Location Data NGCD).

Kuva 4. Kalderat ja kilpi- ja keilatulivuoret maapallolla. (Volcano Location Data NGCD).

Kuva 5. Litosfäärilaatat. (peda.net).

Kuva 5. Litosfäärilaatat. (peda.net).

Vasta tätä tekstiä kirjoittaessani huomasin, että karttojen otsikot eivät ole oikeanlaiset. Otsikoissa minulla on mennyt sekaisin sanojen ”magnitudi” ja ”richterin asteikko” merkitykset. Käyttämääni ilmaisua ”yli 8 richterin maanjäristykset” ei ole suositeltavaa käyttää, sillä richter ei ole mittayksikkö. Asian voisi muotoilla paremmin muun muassa sanomalla ”Maanjäristykset, joiden magnitudi on yli 8 Richterin asteikolla” (Kielikello 2011).

Kurssikerta oli pitkästä aikaa mukava, kun koki vaihteeksi onnistumisen hetkiä. Toki GPS-tehtävä ei mennyt ihan putkeen ja hasardikartat eivät kunnolla toimisi opetuksessa (puuttuvat legendat, harhaanjohtavat otsikot jne.), mutta edelliseen kurssikertaan verrattuna kaikki tuntui onnistuvan ihan hyvin. Kaiken kaikkiaan oppikerrasta jäi positiivinen fiilis!

Lähteet:

Kankaanpää, S. (2011) Maanjäristyksen voimakkuuden ilmaiseminen -kielikello, kielenhuollon tiedotuslehti. 21.2.2015. <http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2419>

Miksi, missä ja kuinka usein maa järisee? (2015). Seismologian instituutti, Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin yliopisto. 21.2.2015. <http://www.helsinki.fi/geo/seismo/maanjaristykset/tieto/perustietoa.html>

Koskela, R. (2015). Riina ja 38 päivää paikkatietoa. 21.2.2015. <https://blogs.helsinki.fi/riinakos/>

Kuvat:

Tyynenmeren tulirengas. 21.2.2015. <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Pacific_Ring_of_Fire.svg/2000px-Pacific_Ring_of_Fire.svg.png>

Litosfäärilaatat. 21.2.2015. <https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/ylakoulu/maantieto/amerikka/3eis2/kuvamappi/kuvia/lr:file/download

/10a58970453d0dbb3202ecd1de7201c397e3db78/ge_7_litosfaarilaatat_ver2.png>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *