Ohjeet aineiston lähettämiseen

Napakaira-lehteen otetaan vastaan artikkeleita, kirjoituksia, kolumneja, pakinoita, runoja, piirroksia, valokuvia ja muuta aineistoa opiskelijoilta. Lehti on hyvä tapa kokeilla siipiään journalistisella uralla, ilmaista kulttuurintutkimuksellisia ajatuksiaan tai esitellä omia opinnäytteitään.

Sinun ei tarvitse olla kansatieteen tai folkloristiikan opiskelija lähettääksesi materiaalia lehteen, mutta materiaalin tulisi jollain tavalla liittyä kansatieteeseen, folkloristiikkaan, kulttuurintutkimukseen tai yliopisto-opintoihin.

Aineistot toimitetaan lehden päätoimittajalle, katso ajankohtaisen päätoimittajan yhteystiedot ja lehtien julkaisuaikataulu Napakaira-sivulta.

Artikkeleiden aineisto-ohjeet:

  • Kirjoita selkeää, jäsenneltyä ja oikeakielistä tekstiä. Vältä puhekielisyyksiä ja hymiöitä, elleivät ne ole tekstisi tyylikeinoina tarpeellisia.
  • Laadi tekstillesi kuvaava otsikko, mielellään myös alaotsikko sekä ingressi, joka kertoo lyhyesti mistä artikkelissa on kysymys.
  • Älä plagioi.
  • Oikolue tekstisi ja oikolueta se tarvittaessa myös ystävällä.
  • Sopivia tiedostomuotoja ovat .doc, .rtf, .pdf
  • Sisällytä mukaan kirjoittajan nimi.

Kuvien aineisto-ohjeet:

  • Jos materiaali ei ole itse tekemääsi, tarkista tekijänoikeudet ja saako materiaalia käyttää lehdessä.
  • Huolehdi, että kuvat ovat riittävän suuria. Painettavalle tiedostolle sopiva resoluutio on 150-300 dpi.
  • Sopivia tiedostomuotoja ovat .jpg, .png, .tiff
  • Sisällytä mukaan tekijän nimi.