Asukkaat 2km säteellä Malmin lentokentästä 57476
Asukkaat 1km säteellä Malmin lentokentästä 8869
1936 jälkeen rakennetut rakennukset 1km säteellä lentokentästä 757
Asukkaita 1936 jälkeen rakennetuissa rakennuksissa, 1km säteellä 8685
Asukkaita Hki-Vantaan lentoasemasta 2km säteellä 11 137
65dB melualueella asukasta, % 0,15
Asukkaita väh. 55dB meluasteen alueella 11923
Tikkuran asukkaat, joita haittaisi väh. 60dB lentomelu 12375
Asukkaiden määrä alle 500m päässä asemasta 110805
Kaikista asukkaista alle 500m päässä asemasta asuvat, % 21
Työikäisiä alle 500m asemasta asuvista, % 67
Taajamalla asuvat kaikista asukkaista, % 96
Kouluikäisten määrä taajamien ulkopuolella 2675
Taajamien ulkopuoliset kouluikäiset kaikista kouluikäisistä, % 3,8
Oppilaita tulossa Helsingin Yhtenäiskouluun omasta koulupiiristä 14
Yläasteikäisiä Helsingin yhtenäiskoulussa seuraavana vuonna omasta koulupiiristä 62
Koulupiirin asukkaista kouluikäisiä, % 8,4
Muunkieliset kouluikäiset koulupiirin alueella 8