Articles and Chapters in Books

2007

Anttila, Anu-Hanna, and Suoranta, Anu (2007) Prologi: Pärjäämisen ajat. In Anttila, Anu-Hanna, and Suoranta, Anu (eds) Pärjäämisen ajat – horjuvat työt. Väki voimakas 20. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 7–21.

Birnbaum, Simon (2007) Social republikanism och andelssamhället: Välfärdspolitiska innovationer inom samtida rättviseteori. In Christensen, Erik, Lieberkind, Karsten, and Ydesen, Christian (eds) Retten til basisindkomst – en demokratisk frigørelse. Aarhus: NSU/Aarhus University Press.

Blomberg, Helena (2007) Den sociala nyckelpigan. Svenska folkpartiets syn på välfärdspolitiken 1970–2000. In Sandberg, Siv (ed.) Svenska folkpartiet genom 100 år. Helsinki: Schildts, 278–302.

Byrkjeflot, Haldor, and Angell, Svein Ivar (2007) Dressing up hospitals as enterprises? The expansion and managerialization of communication in Norwegian hospitals. In Kjær, Peter, and Slaata, Tore (eds) Mediating Business. The Expansion of Business Journalism. Copenhagen: Copenhagen Business School Press, 235–264.

Carlsson Wetterberg, Christina (2007) Att biografera en kvinnlig intellektuell. In Rosengren, Henrik, and Östling, Johan (eds) Med livet som insats. Biografin som humanistisk genre. Lund: Sekel Bokförlag, 127–140.

Edman, Johan (2007) A crutch for cripples or a shield for the endangered? The temporary decline in compulsory care within Swedish alcohol treatment during the 1970s. In Edman, Johan, and Stenius, Kerstin (eds) On the Margins: Nordic Alcohol and Drug Treatment 1885–2007. NAD Publication No. 50. Helsinki: Nordic Council for Alcohol and Drug Research, 211–240.

Edman, Johan, and Hamran, Olav (2007) From hard labour to unemployment. The crisis of work policy within the treatment of alcohol abusers in Sweden and Norway during the 1970s. In Edman, Johan, and Stenius, Kerstin (eds) On the Margins: Nordic Alcohol and Drug Treatment 1885–2007. NAD Publication No. 50. Helsinki: Nordic Council for Alcohol and Drug Research, 185–210.

Edman, Johan, and Stenius, Kerstin (2007) From sanatoriums to public injection rooms. Actors, ideas and institutions in the Nordic treatment systems. In Edman, Johan, and Stenius, Kerstin (eds) On the Margins: Nordic Alcohol and Drug Treatment 1885–2007. NAD Publication No. 50. Helsinki: Nordic Council for Alcohol and Drug Research, 314–337.

Engh, Sunniva (2007) Det internasjonale folkhemmet? Styringsmentalitet i velferdsstat og bistand. In Hagemann, Gro, Elgán, Elisabeth, and Florin, Christina (eds) Den självstyrande medborgaren? Ny historia om rättvisa, demokrati och välfärd. Stockholm: Institutet för Framtidsstudier, 131–155.

Engwall, Kristina (2007) Teachers’views on pupils’ work. In Engwall, Kristina, and Söderlind, Ingrid (eds) Children’s work in everyday life. Stockholm: Institutet för Framtidsstudier, 75–90.

Engwall, Kristina, and Söderlind, Ingrid (2007) Vems ansvar är barnen? In Det handlar om barns välfärd. Ett bokslut över Rädda Barnens barnrättsindex och ny aperspektiv på fortsatt arbete. Stockholm: Rädda Barnen, 47–55.

Fellman, Susanna (2007) Aesthetics in modern management – The professionalisation of management and the creation of the modern, efficient firm in Finland, 1920s–1940s. In Kervanto Nevanlinna, Anja (ed.) Industry and Modernism – Companies, Architecture and Identities in the Nordic and Baltic Countries during the High-Industrial Period. Helsinki: Studia Fennica Historica, 184–210.

Fellman, Susanna, and Isacson, Maths (2007) The Nordic and Baltic countries – economy and society in the highly-industrial period. In Kervanto Nevanlinna, Anja (ed.) Industry and Modernism – Companies, Architecture and Identities in the Nordic and Baltic Countries during the High-Industrial Period. Helsinki: Studia Fennica Historica, 41–65.

Frih, Anna-Karin (2007) Water-cures for chlorotic girls: Swedish spas as health care providers in the late 19th century. In Dinges, Martin (ed.) Health and Health Care between Self-Help, Intermediary Organizations and Formal Poor Relief (1500–2005). Lisbon: Colibri/CIDEHUS-UE, 157–168.

Götz, Norbert (2007) Funktionale Vernunft und soziale Ingenieurskunst: Schwedische und deutsche Reaktionen auf die demographische Krise der 1930er Jahre. In Krassnitzer, Patrick, and Overath, Petra (eds) Bevölkerungsfragen: Prozesse des Wissenstransfers in Deutschland und Frankreich (1870–1939). Köln: Böhlau, 317–342.

Hannikainen, Matti (2007) Työttömyyden mittaaminen ja 1930-luvun lama. In Jalava, Jukka, Eloranta, Jari, and Ojala, Jari (eds) Muutoksen merkit – kvantitatiivisia perspektiivejä Suomen taloushistoriaan. Helsinki: Tilastokeskus, 230–246.

Helander, Mika (2007) Annorlunda sverigefinnar och seg etnicitet. In Wahlbeck, Östen (ed.) Ny migration och etnicitet i Norden. Meddelanden från ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A:554. Turku: Åbo Akademi, 58–84.

Helander, Mika (2007) Valtakunnan toinen puolisko nykyisin. In Junila, Marianne, and Westin, Charles (eds) Kahden puolen Pohjanlahtea. Historiallinen Arkisto 123:2. Helsinki: Suomen Kirjallisuuden Seura, 234–252.

 

Harpa, Njáls (2007) Välfärd på Island i jämförelse med de övriga nordiska länderna. In Rafnsdóttir, Guðbjørg, Linda (ed.) Arbejde, helse og velfærd i Vestnorden. Reyjavík: Háskólaútgáfan, 41–56.

Hrafnsdóttir, Steinunn (2007) Stefna Íslands gagnvart alþjóðlegum frjálsum félagasamtökum. In Ingimundarson, Valur (ed.) Utanríkismálastefna Íslands. Reykjavík: Bókmenntafélag Íslands, 373–390.

Johansson, Peter (2007) Rättvisa och konsumtion i svensk skattedebatt efter andra världskriget. In Hagemann, Gro, Elgán, Elisabeth, and Florin, Christina (eds) Den självstyrande medborgaren? Ny historia om rättvisa, demokrati och välfärd. Stockholm: Institutet för Framtidsstudier, 49–72.

Johansson, Peter (2007) Welfare state formation in Scandinavia: The political significance of third sector organisations for the emergence of sickness insurance programs in Norway and Sweden. In Harris, Bernard, and Bridgen, Paul (eds) Charity and Mutual Aid in Europe and America since 1800. New York/London: Routledge, 131–157.

Kettunen, Pauli (2007) ’Kansallisen’ muuttuvat muodot. In Hyttinen, Pertti (ed.) Suomalaisia vai maailmankansalaisia? Chydenius, Snellman ja globalisaatio. Kokkola: Anders Chydenius Säätiö, 8–20.

Knudsen, Knud (2007) Arbejde og arbejderbevægelse. In Christensen, Lars K., Kolstrup, Søren, and Eklund Hansen, Anette (eds) Arbejdernes historie i Danmark 1800–2000. Copenhagen: Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, 357–369.

Kroll, Christian (2007) Välfärdspolitikens offentliga ansikte i Sverige och Finland: Gemensamma förändringar och bestående nationella särdrag i pressdebatten 1985–2001. In Kangas, Olli, and Kangasharju, Helena (eds) Ordens makt och maktens ord. Svenskt i Finland – finskt i Sverige IV. Helsingfors/Stockholm: Svenska litteratursällskapet i Finland, 285–321.

Kuhnle, Stein (2007) Which way forward for Korea’s welfare state?”. In Korea Herals (ed). Insight into Korea. Seoul: Herald Media, 261-270.

Kuhnle, Stein (2007) “A Globalização e o desenvolvimento das politícas sociais“. In Marucio Godinho Delgado & Lorena Vasconcelos Porto (eds) O Estado Bem-estar Social no Século XXI. Sao Paolo. LTr, 194-200.

Kuhnle, Stein (2007) A Globalização e o desenvolvimento das politícas sociais. In Delgado, Marucio Godinho, and Porto, Lorena Vasconcelos (eds) O Estado Bem-estar Social no Século XXI. Sao Paolo: LTr, 88–102.

Kuhnle, Stein (2007) O Estado de Bem-estar Social nos Países Nórdicos. In Delgado, Marucio Godinho, and Porto, Lorena Vasconcelos (eds) O Estado Bem-estar Social no Século XXI. Sao Paolo: LTr, 194–200.

Kuhnle, Stein (2007) International modelling in the making of national social security systems: Some notes on the case of Norden. In Hertie School of Governance Yearbook 2007. Berlin: Hertie School of Governance, 92–101.

Kuhnle, Stein (2007) Which way forward for Korea’s welfare state? In The Korea Herald (ed.) Insight into Korea. Seoul: Herald Media, 261–270.

Lundberg, Urban (2007) Medborgare och investerare. In Lundberg, Urban (ed) Mellan folkbildning och fondrådgivning. Nya perspektiv på pensionssystemet. Stockholm: Institutet för Framtidsstudier, 9–26.

Lundberg, Urban (2007) Politisk demokrati eller legalistisk rättvisa. In Hagemann, Gro, Elgán, Elisabeth, and Florin, Christina (eds) Den självstyrande medborgaren? Ny historia om rättvisa, demokrati och välfärd. Stockholm: Institutet för Framtidsstudier, 19–28.

Lundberg, Urban (2007) Steriliseringar vid svenska sinnesslöanstalter åren 1947–1958. In Hedin, Marika, Lundberg, Urban, Rydström, Jens, and Tydén, Mattias (eds) Staten som vän eller fiende? Individ och samhälle i svenskt 1900-tal. Stockholm: Institutet för Framtidsstudier, 133–156.

Lundberg, Urban, and Tydén, Mattias (2007) Stat och individ i svensk välfärdspolitisk historieskrivning. In Hedin, Marika, Lundberg, Urban, Rydström, Jens, and Tydén, Mattias (eds) Staten som vän eller fiende? Individ och samhälle i svenskt 1900-tal. Stockholm: Institutet för Framtidsstudier, 17–40.

Markkola, Pirjo (2007) Changing patterns of welfare: Finland in the 19th century. In King, Steven, and Stewart, John (eds) Welfare Peripheries in Modern Europe. Bern: Peter Lang AG, 207–230.

Markkola, Pirjo (2007) Kirkonmäellä ja pappilassa. Papiston monisäikeinen rooli. In Häggman, Kai, Kuisma, Markku, Markkola, Pirjo, Pulma, Panu, Kuosmanen, Riitta-Liisa, Forslund, Ritva, and Mäkinen, Anssi (eds) Suomalaisen arjen historia 2. Neljän säädyn Suomi 1700-luvulta 1800-luvun jälkipuolelle. Helsinki: WSOY/Weilin&Göös, 78–95.

Markkola, Pirjo (2007) Mannen som moralreformist. Manligheten och prostitutionskontrollen i Finland vid sekelskiftet 1900. In Jansdotter, Anna, and Svanström, Yvonne (eds) Sedligt, renligt, lagligt. Prostitution i Norden 1880–1940. Stockholm & Göteborg: Makadam förlag, 39–70.

Markkola, Pirjo (2007) Snellman, Lina (1846–1924). Helsingin diakonissalaitoksen johtajatar. In Suomen Kansallisbiografia 8. Helsinki: SKS.

Markkola, Pirjo (2007) Suomalaisen naisen ja miehen elämänkaari. In Häggman, Kai, Kuisma, Markku, Markkola, Pirjo, Pulma, Panu, Kuosmanen, Riitta-Liisa, Forslund, Ritva, and Mäkinen, Anssi (eds) Suomalaisen arjen historia 2. Neljän säädyn Suomi 1700-luvulta 1800-luvun jälkipuolelle. Helsinki: WSOY/Weilin&Göös, 250–269.

Markkola, Pirjo (2007) Suomi järjestäytyy. Ompeluseuroista suojeluskuntiin. In Häggman, Kai, Kuisma, Markku, Markkola, Pirjo, Pulma, Panu, Kuosmanen, Riitta-Liisa, Forslund, Ritva, and Mäkinen, Anssi (eds) Suomalaisen arjen historia 3. Modernin Suomen synty. Helsinki: WSOY/Weilin&Göös, 100–123.

Melby, Kari (2007) Disiplinering til reproduksjon. In Annfelt, Trine, Andersen, Britt, and Bolsø, Agnes (eds) Når heteroseksualiteten må forklare seg. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 47–65.

Mäkelä, Päivi (2007) Läkarväska eller lagbok? Om förhållandet mellan kriminalpolitik och medicin i Finland och Sverige i början av 1900-talet. In Kangas, Olli, and Kangasharju, Helena (eds) Ordens makt och maktens ord. Svenskt i Finland – finskt i Sverige IV. Helsingfors/Stockholm: Svenska litteratursällskapet i Finland, 160–186.

Nordberg, Camilla (2007) Medborgarskap i dagspressen: anspråk för Finlands romer. In Haavisto, Camilla, and Kivikuru, Ullamaija (eds) Variera mera, inkludera flera. Åtta essäer om medier, mångfald och migration. Helsinki: Svenska social och kommunalhögskolan, 167–190.

Nørgaard, Asbjørn Sonne (2007) Parterne og a-kassesystemet – de forbundne spils politiske logik. In Hartvig Pedersen, Jesper, and Huulgaard, Arne (eds) Arbejdsløshedsforsikringsloven 1907–2007. Udvikling og tendenser. Copenhagen: Arbejdsdirektoratet, 181–200.

Nørgaard, Asbjørn Sonne, and Christiansen, Peter Munk(2007) Hvad bruger man kommissioner til – tjek på teknikken eller styr på strategien? Korporative udvalg i lovforberedelsen 1912–2006. In Lehmann Nielsen, Vibeke, and Ploug, Niels (eds) Når politik bliver til virkelighed. Festskrift til professor Søren Winther. Copenhagen: Socialforskningsinstituttet, 55–74.

Petersen, Jørn Henrik, and Holm Petersen, Lis (2007) Gensidig eller ensidig? Om Løgstrups etiske fordring og den danske velfærdsstats normative grundlag. In Bugge, David, and Sørensen, Peter Aaboe (eds) Livtag med den etiske fordring. Aarhus: Forlaget Klim, 209–230.

Petersen, Jørn Henrik, and Holm Petersen, Lis (2007) Næstekærlighed og velfærdsstat. In Petersen, Jørn Henrik, Petersen, Klaus, and Holm Petersen, Lis (eds) 13 værdier bag den danske velfærdsstat. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 113–134.

Petersen, Jørn Henrik, and Holm Petersen, Lis (2007) Velfærdsstat, fællesskab og solidaritet – en forfaldshistorie? In Petersen, Jørn Henrik, Petersen, Klaus, and Holm Petersen, Lis (eds) 13 værdier bag den danske velfærdsstat. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 153–168.

Petersen, Klaus (2007) (U)retfærdigt – hvad har det med velfærdsstaten at gøre? In Petersen, Jørn Henrik, Petersen, Klaus, and Holm Petersen, Lis (eds) 13 værdier bag den danske velfærdsstat. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 135–152.

Petersen, Klaus, and Petersen, Jørn Henrik (2007) Shake, rattle and roll! From charity to social rights in the Danish welfare state 1890–1933. In King, Steven, and Stewart, John (eds) Welfare Peripheries. Oxford: Peter Lang, 149–180.

Petersen, Klaus, Petersen, Jørn Henrik, and Holm Petersen, Lis (2007) Indledning. In Petersen, Jørn Henrik, Petersen, Klaus, and Holm Petersen, Lis (eds) 13 værdier bag den danske velfærdsstat. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 9–24.

Prestjan, Anna (2007) Idealistic doctors – Alcoholism treatment institutions in Sweden 1885–1916. In Edman, Johan, and Stenius, Kerstin (eds) On the Margins: Nordic Alcohol and Drug Treatment 1885–2007. NAD Publication No. 50. Helsinki: Nordic Council for Alcohol and Drug Research, 25–49.

Rahikainen, Marjatta, and Suoranta, Anu (2007) Frauenarbeit in der Industrie vom 19. bis zum 20. Jahrhundert. In Vainio-Korjonen, Kirsi, and Rahikainen, Marjatta (eds) Arbeitsam und gefügig. Frauenarbeit in Finnland vom Mittelalter bis heute. Schriftenreihe des Finnland-Institutus in Deutschland 9. Berlin: BWV Berliner Wissenschafts-Verlag, 113–188.

Rosenbeck, Bente (2007) Gender and the history of the body. In Johansson, Kenneth, and Lindstedt Cronberg, Marie (eds) Vänskap over gränser: En festskrift till Eva Österberg. Lund: Lunds Universitet, 187–202.

Rüdiger, Mogens, and de Coninck-Smith, Ning (2007) Typehus, energi og familieliv i Danmark i 1950’erne og 1960’erne. In Christiansen, Niels Finn, Jakobsen, Kurt, and Rüdiger, Mogens (eds) Ole Lange – fra kætter til koryfæ. Copenhageb: Gyldendal, 196–216.

Rydström, Jens (2007) Från varianter till avvikelser: RFSU och homosexualiteten 1933–1944. In Hedin, Marika, Lundberg, Urban, Rydström, Jens, and Tydén, Mattias (eds) Staten som vän eller fiende? Individ och samhälle i svenskt 1900-tal. Stockholm: Institutet för Framtidsstudier, 65–98.

Rydström, Jens (2007) Introduction: Same-sex sexuality and the law in Scandinavia 1842–1999. In Rydström, Jens, and Mustola, Kati (eds) Criminally Queer: Homosexuality and Criminal Law in Scandinavia 1842–1999. Amsterdam: Aksant Academic Publishers, 13–40.

Rydström, Jens (2007) Piska och morot: HBT mellan stat och folkrörelse 1944–2007. In Hedin, Marika, Lundberg, Urban, Rydström, Jens, and Tydén, Mattias (eds) Staten som vän eller fiende? Individ och samhälle i svenskt 1900-tal. Stockholm: Institutet för Framtidsstudier, 157–192.

Rydström, Jens, and Mustola, Kati (2007) Women and the laws on same-sex sexuality. In Rydström, Jens, and Mustola, Kati (eds) Criminally Queer: Homosexuality and Criminal Law in Scandinavia 1842–1999. Amsterdam: Aksant Academic Publishers, 41–60.

Siim, Birte, and Borchorst, Anette (2007) Et kønsblik på velfærdsbegrebet. In Jensen, Per H. (ed.) Velfærd: dimensioner og betydninger. Copenhagen: Frydenlund, 252–275.

Spilker, Kristin (2007) Teknologiske trekanter? Om assistert reproduksjon i et komplisert normativt landskap. In Andersen, Britt, Annfelt, Trine, and Bolsø, Agnes (eds) Når heteroseksualiteten må forklare seg. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 155–176.

Stenius, Kerstin, and Edman, Johan (2007) A frame. In Edman, Johan, and Stenius, Kerstin (eds) On the Margins: Nordic Alcohol and Drug Treatment 1885–2007. NAD Publication No. 50. Helsinki: Nordic Council for Alcohol and Drug Research, 5–23.

Suoranta, Anu, and Anttila, Anu-Hanna (2007) Epilogi: Horjuvat työt. In Anttila, Anu-Hanna, and Suoranta, Anu (eds) Pärjäämisen ajat – horjuvat työt. Väki voimakas 26. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 230–244.

Tydén, Mattias (2007) Att inte lägga sig i. Till frågan om Sveriges moraliska skuld till förintelsen. In Tydén, Mattias, and Andersson, Lars M. (eds), Sverige och Nazityskland. Skuldfrågor och moraldebatt. Stockholm: Dialogos förlag, 123–147.

Tydén, Mattias (2007) Medicinska äktenskapshinder. Om rashygienens etablering i svensk politik under 1910-talet. In Hedin, Marika, Lundberg, Urban, Rydström, Jens, and Tydén, Mattias (eds) Staten som vän eller fiende? Individ och samhälle i svenskt 1900-tal. Stockholm: Institutet för Framtidsstudier, 99–132.

Tydén, Mattias, and Andersson, Lars M. (2007) Historikerna och moralen. In Tydén, Mattias, and Andersson, Lars M. (eds), Sverige och Nazityskland. Skuldfrågor och moraldebatt. Stockholm: Dialogos förlag, 9–25.

Östman, Ann-Catrin (2007) Kaskipoltosta moderniin maatalouteen. In Häggman, Kai, Kuisma, Markku, Markkola, Pirjo, Pulma, Panu, Kuosmanen, Riitta-Liisa, Forslund, Ritva, and Mäkinen, Anssi (eds) Suomalaisen arjen historia 2. Neljän säädyn Suomi 1700-luvulta 1800-luvun jälkipuolelle. Helsinki: WSOY/Weilin&Göös, 30–51.

Östman, Ann-Catrin (2007) Landfrauen und ihre Arbeit vom 19. bis zum 20. Jahrhundert. In Vainio-Korjonen, Kirsi, and Rahikainen, Marjatta (eds) Arbeitsam und gefügig. Frauenarbeit in Finnland vom Mittelalter bis heute. Schriftenreihe des Finnland-Institutus in Deutschland 9. Berlin: BWV Berliner Wissenschafts-Verlag, 95–112.

Östman, Ann-Catrin (2007) Medborgarskap och systerskap. Agrara kvinnor och svenska kvinnoförbundet 1900–1940. In Aminoff-Winberg, Johanna, Rautelin, Mona, Silius, Harriet, and Zilliacus-Tikkanen, Henrika (eds) Feminister i farten: 100 år av kvinnopolitik i Svenskfinland. Helsinki: Schildt, 61–98.

Östman, Ann-Catrin (2007) Työ ja sukupuoli varhaisissa kansatieteellisissä kuvauksia. In Ohlson, Pia, and Villman, Terhi (eds) Sukupuoli kansatieteessä. Helsinki: Ethnos ry, 41–55.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *