Articles and Chapters in Books

2011

Árnason, Vilhjálmur (2011) Lífpólitík í lýðræðissamfélagi. [Biopolitics in a democratic society.] In Nordal, Salvör, and Árnason, Vilhjálmur (eds) Siðfræði og samfélag. [Ethics and Society.] Reykjavík: University of Iceland Press, 165–188.

Béland, Daniel, and Lecours, André (2011) Nationalism and welfare state politics in Belgium, Canada, and the United Kingdom. In Suszycki, Andrzej Marcin (ed.) Welfare Citizenship and Welfare Nationalism. NordWel Studies in Historical Welfare State Research 2. Helsinki: Nordic Centre of Excellence NordWel, 121–154.

Bergholm, Tapio (2011) Tulopolitiikan pitkät jäähyväiset. In Niemelä, Mikko, and Saari, Juho Saari (eds) Politiikan polut ja hyvinvointivaltion muutos. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, 46–69.

Bergholm, Tapio (2011) Työyhteiskunta ja sukupuolijärjestelmän muutos 1945–2008. In Hytönen, Kirsi-Maria & Eerika Koskinen-Koivisto (eds.) Työtä tekee mies, nainen. Väki voimakas 24. Helsinki: Työväen Historian ja perinteen tutkimuksen seura, 24–45.

Blomberg, Helena (2011) Introduction. In Blomberg, Helena, and Kildal, Nanna (eds) Workfare and Welfare State Legitimacy. NordWel Studies in Historical Welfare State Research 1. Helsinki: Nordic Centre of Excellence NordWel, 5–15.

Blomberg, Helena, and Kroll, Christian (2011) Socialtjänstens vita fläck – och svarta hål? Om socialarbetares uppfattningar och attityder till olika organiserings- och implementeringsprinciper i Finland och Sverige. In Nygård, Mikael, and Finnäs, Fjalar (eds) Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle. Turku: Åbo Akademis förlag.

Brandth, Berit, and Gíslason, Ingólfur V. (2011) Family policies and the best interest of children. In Gíslason, Ingólfur V., and Eydal, Guðný Björk (eds) Parental Leave, Childcare and Gender Equality in the Nordic Countries. TemaNord 2011:562. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 109–146.

Christiansen, Niels Finn (2011) USA – et socialdemokratisk dilemma. In Sørensen, Nils Arne (ed.) Det amerikanske forbillede? Dansk erhvervsliv og USA ca. 1920–1970. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 331–348.

Conrad, Christoph (2011) Social policy history after the transnational turn. In Kettunen, Pauli, and Petersen, Klaus (eds) Beyond Welfare State Models. Transnational Historical Perspectives on Social Policy. Cheltenham / Northhampton (MA): Edward Elgar Publishing, 218–240.

Creutz-Kämppi, Karin, Helander, Mika, and Pyrhönen, Niko (2011) Monimuotoistuva työväenluokka ja kilpailu matalapalkka-aloilla. In Helander, Mika (ed.) Totta toinen puoli? Työperäisen maahanmuuton todelliset ja kuvitellut kipupisteet. SSKH Skrifter 31. Helsinki: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, 30–43.

Emmenegger, Patrick (2011) Ever more liberal? The regulation of job security and working time in Switzerland. In Mach, André, and Trampusch, Christine (eds) Switzerland in Europe: Continuity and Change in the Swiss Political Economy. London/New York: Routledge, 124–143.

Emmenegger, Patrick, and Careja, Romana (2011) From dilemma to dualization: Social and migration policies in the ‘reluctant countries of immigration’. In Emmenegger, Patrick, Häusermann, Silja, Palier, Bruno, and Seeleib-Kaiser, Martin (eds) The Age of Dualization: The Changing Face of Inequality in Deindustrializing Societies. New York: Oxford University Press, 124–148.

Emmenegger, Patrick, and Careja, Romana (2011) The politics of inclusion and exclusion: Social policy, migration politics and welfare state nationalism. In Suszycki, Andrzej Marcin (ed.) Welfare Citizenship and Welfare Nationalism. NordWel Studies in Historical Welfare State Research 2. Helsinki: Nordic Centre of Excellence NordWel, 155–190.

Emmenegger, Patrick, Häusermann, Silja, Palier, Bruno, and Seeleib-Kaiser, Martin (2011) How we grow more unequal. In Emmenegger, Patrick, Häusermann, Silja, Palier, Bruno, and Seeleib-Kaiser, Martin (eds) The Age of Dualization: The Changing Face of Inequality in Deindustrializing Societies. New York: Oxford University Press, 3–26.

Emmenegger, Patrick, Häusermann, Silja, Palier, Bruno, and Seeleib-Kaiser, Martin (2011) How rich countries cope with deindustrialization. In Emmenegger, Patrick, Häusermann, Silja, Palier, Bruno, and Seeleib-Kaiser, Martin (eds) The Age of Dualization: The Changing Face of Inequality in Deindustrializing Societies. New York: Oxford University Press, 304–320.

Eriksson, Lena (2011) Stockholms stad som hyresvärd 1945–1965. In Nilsson, Torbjörn (ed.) Stockholm blir välfärdsstad. Stockholm: Stockholmia förlag, 211–236.

Eriksson, Lena (2011) Vräkningar i Stockholm. In Alm, Susanne, Bäckman, Olof, Gavans, Anna, and Nilsson, Anders (eds) Utanförskap. Stockholm: Dialogos Förlag.

Ervik, Rune, and Hatland, Aksel (2011) Globalisering – en trussel mot nasjonal velferdspolitikk? In Hatland, Aksel (ed.) Veivalg i velferdspolitikken. Bergen: Fagbokforlaget, 117–136.

Fellman, Susanna (2011) Finland, Sverige eller USA? Finska företagsledare i företagsledarutbildning på 1960- och 1970-talet. In Fälting, Lars, Larsson, Mats, Petersson, Tom, and Ågren, Karin (eds) Aktörer och marknader i omvandling. Uppsala Studies in Economic History 91. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis (AUU), 225–238.

Gíslason, Ingólfur V. (2011) Introduction. In Gíslason, Ingólfur V., and Eydal, Guðný Björk (eds) Parental Leave, Childcare and Gender Equality in the Nordic Countries. TemaNord 2011:562. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 14–30.

Helander, Mika (2011) Ay-aktiivien arvioita ja sosialidemokraattien linjauksia työperäisestä maahanmuutosta. In Helander, Mika (ed.) Totta toinen puoli? Työperäisen maahanmuuton todelliset ja kuvitellut kipupisteet. SSKH Skrifter 31. Helsinki: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, 44–48.

Helander, Mika (2011) Johdanto: Työperäisen maahanmuuton lupaukset ja uhkakuvat. In Helander, Mika (ed.) Totta toinen puoli? Työperäisen maahanmuuton todelliset ja kuvitellut kipupisteet. SSKH Skrifter 31. Helsinki: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, 7–12.

Helander, Mika (2011) Lisääkö maahanmuutto harmaata taloutta? In Helander, Mika (ed.) Totta toinen puoli? Työperäisen maahanmuuton todelliset ja kuvitellut kipupisteet. SSKH Skrifter 31. Helsinki: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, 153–171.

Helander, Mika, Alho, Rolle, and Saksela-Bergholm, Sanna (2011) Ulkomaisten tilapäistyöntekijöiden työehdot ja sosiaaliturva tutkimuksen kohteena. In Helander, Mika (ed.) Totta toinen puoli? Työperäisen maahanmuuton todelliset ja kuvitellut kipupisteet. SSKH Skrifter 31. Helsinki: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, 128–152.

Hilson, Mary (2011) Nationalism and the defence town: The case of Karlskrona, Sweden. In Whyte, William, and Zimmer, Oliver (eds) Nationalism and the Reshaping of Urban Communities in Europe, 1848–1914. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 133–155.

Jønsson, Heidi Vad (2011) In the borderland of the welfare state: Danish integration policy – the early years 1967–1983. In Suszycki, Andrzej Marcin (ed.) Welfare Citizenship and Welfare Nationalism. NordWel Studies in Historical Welfare State Research 2. Helsinki: Nordic Centre of Excellence NordWel, 227–260.

Kettunen, Pauli (2011) The sellers of labour power as social citizens – A utopian wage work society in the Nordic visions of welfare. In Blomberg, Helena, and Kildal, Nanna (eds) Workfare and Welfare State Legitimacy. NordWel Studies in Historical Welfare State Research 1. Helsinki: Nordic Centre of Excellence NordWel, 16–45.

Kettunen, Pauli (2011) The transnational construction of national challenges: The ambiguous Nordic model of welfare and competitiveness. In Kettunen, Pauli, and Petersen, Klaus (eds) Beyond Welfare State Models. Transnational Historical Perspectives on Social Policy. Cheltenham / Northhampton (MA): Edward Elgar Publishing, 16–40.

Kettunen, Pauli (2011) Welfare nationalism and competitive community. In Suszycki, Andrzej Marcin (ed.) Welfare Citizenship and Welfare Nationalism. NordWel Studies in Historical Welfare State Research 2. Helsinki: Nordic Centre of Excellence NordWel, 79–117.

Kettunen, Pauli (2011) Työnjohdon valta ja tieto 1900-luvun alkupuolella. In Rinne, Risto, and Jauhiainen, Arto (eds) Aikuiskasvatus ja demokratian haaste. Helsinki: Kansanvalistusseura/Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura, 118–145.

Kettunen, Pauli, and Petersen, Klaus (2011) Introduction: Rethinking welfare state models. In Kettunen, Pauli, and Petersen, Klaus (eds) Beyond Welfare State Models. Transnational Historical Perspectives on Social Policy. Cheltenham / Northhampton (MA): Edward Elgar Publishing, 1–15.

Kildal, Nanna (2011) The new contract and incentive thinking in social policy. In Blomberg, Helena, and Kildal, Nanna (eds) Workfare and Welfare State Legitimacy. NordWel Studies in Historical Welfare State Research 1. Helsinki: Nordic Centre of Excellence NordWel, 46–62.

Kildal, Nanna, and Nilssen, Even (2011) Norwegian welfare reforms: Social contracts and activation policies. In Betzelt, Sigrid, and Bothfelt, Silke (eds) Activation and Labour Market Reforms in Europe. Challenges to Social Citizenship. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 218–242.

Kivimäki, Ville (2011) Krigets erfarenhetshistoria: Erfarenhet, upplevelse och trauma som föremål för historieforskningen. In Marander-Eklund, Lena, and Östman, Ann-Catrin (eds) Biografiska betydelser: Norm och erfarenhet i levnadsberättelsen. Hedemora: Gidlunds, 87–108.

Kristjánsdóttir, Ragnheiður (2011) Drög að þjóðríki á 19. öld og þingræði 1904. [Parliamentarism and democracy in 19th century Iceland.] In Kjartansson, Helgi Skúli, Kristjánsdóttir, Ragnheiður, and Helgadóttir, Ragnhildur (contributors) Þingræði á Íslandi. Samtíð og saga. [Parliamentarism in Iceland. Present and Past.] Reykjavík: Forlagið, 59­­–82.

Kristjánsdóttir, Ragnheiður (2011) Efasemdir um þingræði. [Sceptics.] In Kjartansson, Helgi Skúli, Kristjánsdóttir, Ragnheiður, and Helgadóttir, Ragnhildur (contributors) Þingræði á Íslandi. Samtíð og saga. [Parliamentarism in Iceland. Present and Past.] Reykjavík: Forlagið, 125­–156.

Kristjánsdóttir, Ragnheiður (2011) Þing, konungsvald og stjórn 1904–1918. [Parliament, king and government 1904­–1918.] In Kjartansson, Helgi Skúli, Kristjánsdóttir, Ragnheiður, and Helgadóttir, Ragnhildur (contributors) Þingræði á Íslandi. Samtíð og saga. [Parliamentarism in Iceland. Present and Past.] Reykjavík: Forlagið, 83­–100.

Kroll, Christian, and Blomberg, Helena (2011) Social work-fare? Social workes’ views on the poor, the unemployed and workfare-related measures in Finland. In Blomberg, Helena, and Kildal, Nanna (eds) Workfare and Welfare State Legitimacy. NordWel Studies in Historical Welfare State Research 1. Helsinki: Nordic Centre of Excellence NordWel, 96–124.

Kuhnle, Stein (2011) International modelling in the making of the Nordic social security systems. In Kettunen, Pauli, and Petersen, Klaus (eds) Beyond Welfare State Models. Transnational Historical Perspectives on Social Policy. Cheltenham / Northhampton (MA): Edward Elgar Publishing, 65–81.

Kuhnle, Stein, and Ervik, Rune (2011) Velferdsstatens politiske grunnlag. In Hatland, Aksel, Kuhnle, Stein, and Romøren, Tor Inge (eds) Den norske velferdsstaten. Oslo: Gyldendal Akademisk, 40–66.

Kuhnle, Stein, and Kildal, Nanna (2011) Velferdsstatens idégrunnlag i perspektiv. In Hatland, Aksel, Kuhnle, Stein, and Romøren, Tor Inge (eds) Den norske velferdsstaten. Oslo: Gyldendal Akademisk, 15–39.

Kuhnle, Stein, and Skogedal Lindén, Tord (2011) Norge i møte med Europa. In Hatland, Aksel, Kuhnle, Stein, and Romøren, Tor Inge (eds) Den norske velferdsstaten. Oslo: Gyldendal Akademisk, 271–307.

Lloyd, Christopher (2011) The history and future of social democratic welfare capitalism: From modernization to the spectres of ultramodernity. In Kettunen, Pauli, and Petersen, Klaus (eds) Beyond Welfare State Models. Transnational Historical Perspectives on Social Policy. Cheltenham / Northhampton (MA): Edward Elgar Publishing, 199–217.

Lundqvist, Åsa (2011) Välfärdsstatens mödrar och barn: mellan arbetsmarknad, jämställdhet och välfärdspolitik. In Årbog 2011. Copenhagen: Arbejdermuseet & ABA, 74–83.

Markkola, Pirjo (2011) The Lutheran Nordic welfare states. In Kettunen, Pauli, and Petersen, Klaus (eds) Beyond Welfare State Models. Transnational Historical Perspectives on Social Policy. Cheltenham / Northhampton (MA): Edward Elgar Publishing, 102–118.

Markkola, Pirjo (2011) Diakonissat hyvinvointivaltiohistoriassa. In Huhta, Ilkka, and Meriläinen, Juha (eds) Kirkkohistorian alueilla. Juhlakirja professori Hannu Mustakallion täyttäessä 60 vuotta. Helsinki: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura, 198–207.

Matthíasdóttir, Sigríður (2011) Grunnmenntunarskólinn 1961–1990. [The School of Foundational Education 1961–1990.] In Karlsson, Gunnar (ed.) Aldarsaga Háskóla Íslands 1911-2011. [The Hundred Year History of the University of Iceland.] Reykjavík: Háskólaútgáfan, 283–523.

Melby, Kari, Ravn, Anne-Birte, Rosenbeck, Bente, and Carlsson Wetterberg, Christina (2011) What is Nordic in the Nordic gender system. In Kettunen, Pauli, and Petersen, Klaus (eds) Beyond Welfare State Models. Transnational Historical Perspectives on Social Policy. Cheltenham / Northhampton (MA): Edward Elgar Publishing, 147–169.

Nordberg, Camilla (2011) Äldreomsorg i omvandling: Transnationell migration och nya former av sociokulturell underordning. In Jakobsson, Gunborg, Nygård, Mikael, and Finnäs, Fjalar (eds) Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle. Turku: Åbo Akademi University Press.

Petersen, Jørn Henrik (2011) Alderdomsforsørgelse. In Petersen, Jørn Henrik, Petersen, Klaus, and Christiansen, Niels Finn (eds) Dansk Velfærdshistorie. Mellem skøn og ret. Bind II. Perioden 1898–1933. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 233–327.

Petersen, Jørn Henrik (2011) Invalideforsikring. In Petersen, Jørn Henrik, Petersen, Klaus, and Christiansen, Niels Finn (eds) Dansk Velfærdshistorie. Mellem skøn og ret. Bind II. Perioden 1898–1933. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 575–642.

Petersen, Jørn Henrik (2011) Sygeforsikring. In Petersen, Jørn Henrik, Petersen, Klaus, and Christiansen, Niels Finn (eds) Dansk Velfærdshistorie. Mellem skøn og ret. Bind II. Perioden 1898–1933. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 329–416.

Petersen, Jørn Henrik (2011) Marketization and free choice in the provision of social services. Normative shifts 1982–2008. Social Democrat lip service as a response to problems of legitimacy. In Kettunen, Pauli, and Petersen, Klaus (eds) Beyond Welfare State Models. Transnational Historical Perspectives on Social Policy. Cheltenham / Northhampton (MA): Edward Elgar Publishing, 170–198.

Petersen, Jørn Henrik, and Petersen, Klaus (2011) Sammenfatning og perspektivering. In Petersen, Jørn Henrik, Petersen, Klaus, and Christiansen, Niels Finn (eds) Dansk Velfærdshistorie. Mellem skøn og ret. Bind II. Perioden 1898–1933. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 759–788.

Petersen, Jørn Henrik, Petersen, Klaus, and Christiansen, Niels Finn (2011) Samfundsforhold. In Petersen, Jørn Henrik, Petersen, Klaus, and Christiansen, Niels Finn (eds) Dansk Velfærdshistorie. Mellem skøn og ret. Bind II. Perioden 1898–1933. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 9–81.

Petersen, Jørn Henrik, Petersen, Klaus, and Christiansen, Niels Finn (2011) Det socialpolitiske idelandskab. In Petersen, Jørn Henrik, Petersen, Klaus, and Christiansen, Niels Finn (eds) Dansk Velfærdshistorie. Mellem skøn og ret. Bind II. Perioden 1898–1933. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 83–147.

Petersen, Klaus (2011) National, Nordic and Trans-Nordic: Transnational perspectives on the history of the Nordic welfare state. In Kettunen, Pauli, and Petersen, Klaus (eds) Beyond Welfare State Models. Transnational Perspectives on Social Policy. Cheltenham / Northhampton (MA): Edward Elgar Publishing, 41–64.

Räisä, Tiina, Stenius, Henrik, and Eskola, Marja (2011) Identity construction and modernity in Finland: Borders, ruptures and significant others. In Ichijo, Atsuko (ed.) Europe, Nations and Modernity. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 183–207.

Sataøen, Hogne (2011) Omdømmearbeid i norske helseforetak. Både selvsagt og suspekt. In Wæraas, Arild, Byrkjeflot, Haldor, and Angell, Svein Ivar (eds) Substans og framtreden. Omdømmehåndtering i offentlig sektor. Oslo: Universitetsforlaget, 133–146.

Sataøen, Hogne L., and Wæraas, Arild (2011) Part of the big family? The ambiguity of brand leadership in the public sector. In Ramírez, Justin A. (ed.) Public Leadership. New York: Nova Science Publishers, 39–54.

Stenius, Henrik, Österberg, Mirja, and Östling, Johan (2011) Introduction. In Stenius, Henrik, Österberg, Mirja, and Östling, Johan (eds) Nordic Narratives of the Second World War. National Historiographies Revisited. Lund: Nordic Academic Press, 9–32.

Stewart, John (2011) Child guidance in Britain 1926–1955: From voluntarism to the welfare state? In Rochester, Colin, Campbell Gosling, George, Penn, Alison, and Zimmeck, Meta (eds) Understanding the Roots of Voluntary Action. Brighton: Sussex Academic Press, 32–47.

Stewart, John (2011) The provision and control of medical relief: Urban central Scotland in the late 19th century. In Freeman, Mark, Gordon, Eleanor, and Maglen, Krista (eds) Medicine, Law and Public Policy in Scotland c. 1850–1990. Essays presented to Anne Crowley. Dundee: Dundee University Press.

Stråth, Bo (2011) Europäische und Globalgeschichte. Probleme und Perspektiven. In Arndt, Agnes, Häberlen, Joachim, and Reinecke, Christiane (eds) Vergleichen, Verflechten, Verwirren? Europäische Geschichtsschreibung zwischen Theorie und Praxis. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 61–86.

Stråth, Bo (2011) Nordic foundation myths after 1945. A European context. In Stenius, Henrik, Österberg, Mirja, and Östling, Johan (eds) Nordic Narratives of the Second World War. National Historiographies Revisited. Lund: Nordic Academic Press, 149–170.

Suszycki, Andrzej Marcin (2011) Welfare nationalism: Conceptual and theoretical considerations. In Suszycki, Andrzej Marcin (ed.) Welfare Citizenship and Welfare Nationalism. NordWel Studies in Historical Welfare State Research 2. Helsinki: Nordic Centre of Excellence NordWel, 51–77.

Östman, Ann-Catrin (2011) Jordbrukets utveckling i de forna riksdelarna. In Sjöberg, Maria, and Svensson, Birgitta (eds) Svenskfinska relationer. Språk, identitet och nationalitet efter 1809. Stockholm: Nordiska museets förlag, 129–139.

Östman, Ann-Catrin (2011) Om kärlek, moral och patriarkat – kön och manlighet i en folkligt förankrad bildningsberättelse. In Marander-Eklund, Lena, and Östman, Ann-Catrin (eds) Biografiska betydelser. Norm och erfarenhet i levnadsberättelser. Möklinta: Gidlunds förlag, 209–226.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *