Articles in Scientific Journals

2012

Ahlbäck, Anders (2012) Rapport från det militära samarbetets vardag – Finska militärattachéers syn på Sverige och svensk-finsk militär samverkan, 1924–1939. [Report from the everyday life of military co-operation. Finnish military attachés’ perceptions of Sweden and Swedish-Finnish military collaboration, 1924–1939.] Militärhistorisk Tidskrift 2011–2012, 91–117.

Ahlbäck, Anders (2012) Ärans och hjältarnas anspråk. Militär manlighet och de svenskspråkiga männens medborgarskap i det nya Finland, 1918–1925. [The language of glory and heroism. Military manliness and the male citizenship of Swedish-speaking Finns in the new Finnish state, 1918–1925.] Historisk Tidskrift för Finland, 97 (1), 42–74.

Ahlbäck, Anders, and Östman, Ann-Catrin (2012) Manligt medborgarskap och samhällsreformer i Finland, 1918–1960. [Male citizenship and social reforms in Finland, 1918–1960.] Historisk Tidskrift för Finland, 97 (1), 2–16.

Árnason, Vilhjálmur (2012) The personal is political: Ethics and personalized medicine. Ethical Perspectives, 19 (1), 103–122.

Careja, Romana, and Emmenegger, Patrick (2012): Making Democratic Citizens: The Effects of Migration Experience on Political Attitudes in Central and Eastern Europe. Comparative Political Studies, 45 (7), 871–898.

Edman, Johan (2012) Swedish drug treatment and the political use of conceptual innovation 1882–1982. Contemporary Drug Problems, 39 (3), 429–460.

Gullikstad, Berit (2012) Anne Leseth og Kari Nyheim Solbrække (red.): Profesjon, kjønn og etnisitet. (Book review.) Sosiologisk Tidsskrift, 20 (3), 285–288.

Helander, Mika (2012) Ajan ja tilan tiivistyminen: Yritysjohtajien kokema glokalisaatio työn elämismaailmassa. Sosiologia, 49 (3), 238–252.

Kaihovirta, Matias (2012) Skjutövningar och pennfäktning. Manliga medborgarideal och politisk verksamhet i Billnäs brukssamhälle, ca 1918–1930. Historisk tidskrift för Finland, 97 (1), 75–94.

Kananen, Johannes (2012) International ideas versus national traditions: Nordic economic and public policy as proposed by the OECD. Journal of Political Power, 5 (3), 455–473.

Kananen, Johannes (2012): Nordic paths from welfare to workfare: Danish, Swedish and Finnish labour market reforms in comparison. Local Economy, 27 (5–6), 558–576.

Kettunen, Pauli (2012) Reinterpreting the historicity of the Nordic modelNordic Journal of Working Life Studies, 2 (4), 21–43.

Kildal, Nanna, and Kuhnle, Stein (2012) Welfare principles and reform trends in Norway: Towards more conditional social rights. Journal of Zhejiang University (Hangzhou), 42 (2), 50–67. Published in Chinese and English.

Kivimäki, Ville (2012) Between defeat and victory: Finnish memory culture of the Second World War. Scandinavian Journal of History, 37 (4), 482–504.

Kivimäki, Ville (2012) Militärpsykologi och föränderliga uppfattningar om män: Finländska soldater som föremål för psykologiska observationer 1944–1956. Historisk tidskrift för Finland, 97 (1), 95–126.

Kotilainen, Sofia (2012) Att skapa och upprätthålla förtroendeförhållanden i vardagen. Historisk Tidskrift för Finland, 97 (3), 285–294.

Kotilainen, Sofia (2012) Förtroende och andra former av symboliskt kapital i fadderskapsstrategier. Historisk Tidskrift för Finland 97 (3), 295–326.

Kotilainen, Sofia (2012) An inherited name as the foundation of a person’s identity: How the memory of a dead person lived on in the names of his or her descendants. Thanatos, 1 (1), 1–24.

Kurunmäki, Jussi (2012) The lost language of democracy: Anti-rhetorical traits in research on democratisation and the interwar crisis of democracy. Res Publica: Revista de filosofía política (special issue: Rhetoric, Ethics and Democracy), 15 (27), 121–130.

Laine, Jaana (2012) The journey of Finnish forest workers from woods to negotiating table: The first collective labour agreement in 1962. Scandinavian Journal of History, 37 (3), 377–400.

Lindberg, Hanna (2012) Aktiva, kunniga, sociala arbetare. Den arbetande mannen som problem och objekt i 1950-talets socialpolitiska forskning. Historisk Tidskrift för Finland, 97 (1), 127–149.

Lloyd, Christopher (2012) Resource rents, taxation, and political economy in Australia: States, public policy, and the new squatters in historical perspective. Australian Policy Online, 28 May 2012, 1–14.

Lundqvist, Åsa, and Benner, Mats (2012) Kritisk, självständig och nyttig. Mål och praktik i forskarhandledning? Högre utbildning, 1 (2), 93–106.

Mai, Anne-Marie (2012) Literature as a companion and critic of the welfare state. Scandinavica – International Journal of Scandinavian Studies, 50 (1), 47–63.

Marjanen, Jani (2012) Economic societies in the eighteenth century: Remarks on the Swedish case. In Dauser, Regina, and Schilling, Lothar (eds) discussions 7. Grenzen und Kontaktzonen. Rekonfigurationen von Wissensräumen zwischen Frankreich und den deutschen Ländern 1700–1850.

Marjanen, Jani (2012) Suomen talousseura, patriotismi ja yhtenäiskulttuuri 1790–1830. Teologinen Aikakauskirja, 117 (4), 338–355.

Markkola, Pirjo and Ojala, Jari (2012) Seguridad social y bienestar en Finlandia. Istor, 12 (48), 95–128.

Markkola, Pirjo, and Östman, Ann-Catrin (2012) Torparfrågan tillspetsas. Frigörelse, oberoende och arbete – 1918 års torparlagstiftning ur mansperspektiv. Historisk Tidskrift för Finland, 97 (1), 17–41.

Marx, Paul (2012) Labour market dualisation in France. Assessing different explanatory approaches. European Societies, 14 (5), 704–726.

Outinen, Sami (2012) Labour market activation in Finland in the 1990s: Workfare reforms and labour market flexibilization. Local Economy, 27 (5–6), 629–636.

Petersen, Klaus, and Sørensen, Nils Arne (2012) Corporate capitalism or Coca-colanisation? Economic interests, cultural concerns, tax policies and Coca-Cola in Denmark from 1945 to the early 1960s. Contemporary European History, 21 (4), 597–617.

de la Porte, Caroline, and Pochet, Philippe (2012) Why and how (still) study the Open Method of Co-ordination (OMC)? Journal of European Social Policy, 22 (3), 336–349.

Saarinen, Arttu, Blomberg, Helena, and Kroll, Christian (2012) Liikaa vaadittu? Sosiaalityöntekijöiden kokemukset työnsä kuormittavuudesta ja ristiriitaisuudesta Pohjoismaissa. [Nordic social workers’ experiences of occupational stress and contradictions in their work.] Yhteiskuntapolitiikka, 77 (4), 403–418.

Simonsen, Peter (2012) The welfare state and the nursing home novel: Bent Vinn Nielsen’s A Life in Ordinariness. Forum for World Literature Studies, 4 (1), 134–149.

Stenius, Henrik (2012) Enhetskultur, debatt och historieskrivning. Teologinen aikakauskirja, No. 4, 371–382.

Strang, Johan (2012) Finlandsfrågan i svensk politik (recension av Krister Wahlbäck: Jättens andedräkt). Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, 88 (2), 205–208.

Sørensen, Michael Kuur (2012) Before eminent domain: Toward a history of the expropriation of land for the common good. European Review of History, 19 (2), 321–323.

Torres, Sandra, Lindblom, Jonas, and Nordberg, Camilla (2012) Medierepresentationer av etnicitets- och migrationsrelaterade frågor inom äldreomsorgen i Sverige och Finland. Sociologisk forskning, 49 (4), 283–304.

Östman, Ann-Catrin (2012) Vad gör vi med historia? Om kvinno- och könshistoria i Finland. Scandia, Nr 2 (supplement), 92–100.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *