Monographs

2012

Berton, Fabio, Richiardi, Matteo, and Sacchi, Stefano (2012) The Political Economy of Work Security and Flexibility. Italy in Comparative Perspective. Bristol: Policy Press.

Birnbaum, Simon (2012) Basic Income Reconsidered: Social Justice, Liberalism, and the Demands of Equality. New York: Palgrave Macmillan.

Byström, Mikael (2012) Utmaningen. Den svenska välfärdsstatens möte med flyktingar i andra världskrigets tid. Lund: Nordic Academic Press.

Edman, Johan (2012) Vård och ideologi: Narkomanvården som politiskt slagfält. Umeå: Boréa Bokförlag.

Hannikainen, Matti, and Vauhkonen, Jussi (2012) Ansioiden mukaan. Yksityisalojen työeläkkeiden historia. [Earning your keep: The history of Finnish earnings-related pension in the private sector.] Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Karlsson, Henrik (2012) Vården av de arbetsoförmögna: reumatikervårdens framväxt i den tidiga välfärdsstaten. PhD dissertation. Örebro: Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Lundberg, Urban, Hirdman, Yvonne, and Björkman, Jenny (2012) Sveriges historia: 1920−1965. Stockholm: Norstedts förlag.

Malinen, Antti (2012) Lapsen asialla aikuisten maailmassa. Jyväskylän perheneuvolan maakunnallinen historia 1952–2012. Jyväskylä: Jyväskylän kaupunki.

Suodenjoki, Sami (2012) Rudolf Winter: Tehdaskaupungin liikevoima ja hänen perintönsä. Tampere: A. R. Winterin Muistosäätiö.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *