Her-story & His-story: perspektiv på den glömda och gömda litteraturhistorien

Professor emerita Ebba Witt-Brattströms sammanfattning av sin avskedsföreläsning på symposiet Sagalitteraturen i genusperspektiv.  /2021/11/30/symposiet-sagalitteraturen-i-genusperspektiv/

Föreläsaren argumenterade för att grundmetoden i all litteraturforskning är det historiska perspektivet. En genomgång av de viktigaste feministiska, litteraturteoretiska landvinningarna följde: Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Elaine Moers, Kate Millett, Elaine Showalter, écriture féminine (Irigarya, Cixous, Kristeva), Toril Moi, Sandra Gilbert 6 Susan Gubar, Eve Kosofsky Sedgwick, Judith Butler.

De litterära exemplen var hämtade från den fornnordiska litteraturskatten ”Eddan,” ”Laxdaela Saga”, Wagners ”Niebelungens Ring”, Ovidius ”Metamorfoser”.

Föreläsningen avslutades med en snabb exemplifiering av hur litteraturhistorien kan tjuvkopplas med metoo-vittnesmål av idag.

Ett svar på ”Her-story & His-story: perspektiv på den glömda och gömda litteraturhistorien”

Kommentarer är stängda.