En blogg för oss på Nordica

Välkommen till det första blogginlägget på denna blogg! Bloggen som kommunikationskanal är inte särskilt ny, men för våra vetenskapsområden är det en ny kommunikationskanal. Vi som skriver här arbetar eller studerar vid Helsingfors universitet, i vetenskapsområdena nordiska språk, nordisk litteratur eller svensk översättning. Här på bloggen vill vi informera om aktualiteter och på så sätt presentera

  • vilka vi är och hur du når oss
  • vår forskning
  • vår undervisning.

Bloggen är inte en officiell kommunikationskanal och de åsikter som framförs här ska inte ses som universitetets eller vår enhets åsikter. När vi skriver gör vi det i första hand som individer, och vi kan ha olika åsikter i olika frågor. Vi hoppas att det ska ses som en rikedom att vi är en mångröstad och flerspråkig gemenskap.

Välkommen till Nordica!

Jannika Lassus