Ihana hyppy tuntemattomaan!

Opettajat pohtivat torstai-iltapäivänä 14.1.2016 Norssin Oppiva yhteisö –projektiin liittyviä mahdollisuuksia ja uusien avoimien oppimisympäristöjen kehittämistä.

Opettajat olivat positiivisella mielellä. Projektin nähtiin tukevan oppimista muun muassa niin, että teoria ja käytäntö on mahdollista yhdistää. Projekti vahvistaa opettajien mukaan myös oppilaiden kokemusta omasta kyvykkyydestään ja yhdistää eri ikäisiä ja erilaisia tietoja ja taitoja hallitsevia ihmisiä uudenlaiseen yhteistyöhön. Lähialueen toimijoiden ja koulun alueellista yhteistyötä pidettiin hyvänä ajatuksena.

Kysymyksiä herätti se, miten projektin tavoitteet selkiytetään kaikille osallistujille. Yhteistyön kytkennät opetukseen koettiin tärkeäksi miettiä etukäteen, samoin kannettiin huolta projektin seurannasta ja siitä, miten osaamista ja oppimista voisi määritellä ja arvioida. Myös oppilaiden erilaiset tarpeet ja valmiudet huolettivat, ja pohdintaa herätti se, miten koulun toiminta käytännössä ja konkreettisella tasolla kehittyy tämän projektin myötä.

Mukaan lähteneiden yhteistyökumppanien määrä innosti opettajia, yrityksiä ja yhteisöjä on kiinnostavan monelta eri alalta. Mukaan kaivattiin kuitenkin vielä esimerkiksi kolmannen sektorin toimijoita. Opettajakuntaa ymmärrettävästi myös mietityttivät erityisesti omat mahdollisuutemme auttaa parhaalla tavalla maaliskuussa projektiin mukaan tulevia syventävään opetusharjoitteluun osallistuvia opetusharjoittelijoita.

Kaiken kaikkiaan ilmassa oli innokasta kuhinaa ja iloa uusista mahdollisuuksista. On selvää, että kevään ja projektin mukana vastaan tulee myös monia pulmia ratkottaviksi, mutta konkreettinen ovien avaaminen oman lähialueen yhteistyölle on myös yhden opettajan sanoin ”ihana hyppy tuntemattomaan”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *