Kiperiä kysymyksiä

Oppiva yhteisö -projektin yhteisessä startissa tiistaina 15.3. käytettiin keskustelun tukena Todaysmeet-verkkoalustaa. Alustalle lähetetyistä kommenteista on koottu alla oleva lista kiperiä kysymyksiä, jotka oleellisesti liittyvät Oppiva yhteisö -projektin etenemiseen ja kehittämiseen. Keskustelua voi jatkaa kommenteissa.

Keskeiset kysymykset todaysmeetistä OY-startista:

  • Miten yhteistyö opettajien kesken saadaan sujumaan? Mistä löytyy aika yhteissuunnitteluun?
  • Onko kaikki vanha ja perinteinen heikkoa?
  • Yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden ristiriita. Kuka vastaa oppimisesta?
  • Koulun tilat osittain esteenä muutokselle.
  • Miten herättää intohimo ja kiinnostus, miten houkutella mukaan?
  • Syntyykö yhteisöllisyys aina yhteisössä?
  • Projektin tavoitteiden kristallisointi – ettei tehdä vain tekemisen vuoksi, oppiminen keskiössä.
  • Millainen silta saadaan aikaan Norssin päivään?
  • Tuleeko follow-up?
  • Voisiko olla hyödyllistä, että opiskelijat olisivat mukana projektin suunnittelussa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *