Johtavan rehtorin puheenvuoro

Tapio Lahtero tiivisti 15.3. Oppiva yhteisö –projektin pääperiaatteet seuraavasti:

Rakennamme yhteisöllisyyttä koulun sisälle ja koulun ja lähiympäristön välille. Yhteisöllisyys muodostuu osallisuudesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa.

Yhteisöllisyys vaatii kuitenkin aina yhteisen historian, eli vanhasta ja hyvin toimivasta ei ole tarpeen luopua. Ei ole siis syytä pelätä, että kaikki vanha häviää uuden myötä.

Yhteisöllisyys voi toimia myös hetkellisinä ja paikallisina yhteistyön muotoina, kuten esimerkiksi Oppiva yhteisö –projektissa, kun tehdään erilaisia yhteistyökokeiluja erilaisten yhteistyökumpaneitten kanssa.

Oppilaat, huoltajat ja harjoittelijat ovat keskeinen osa yhteisöämme, ja on tärkeätä, että kaikki nämä ryhmät ovat mukana keskustelussa, kuten torstaina 15.3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *