Tavoitteet

Keväällä 2016 Norssin peruskoululaiset, lukiolaiset, opettajat ja opetusharjoittelijat kohtaavat lähialueen yrittäjiä ja toimijoita.

OPPIVA YHTEISÖ -PROJEKTIN TAVOITTEET

 • Kutoa yhteisöllinen verkosto lähialueen eri toimijoiden kanssa
 • Kehittää avoimia oppimisympäristöjä sekä löytää rajoja ylittävää oppimista ja toimintaa
 • Tutkia OPS:ien laaja-alaisia kokonaisuuksia: osallistuminen, vaikuttaminen, työelämätaidot ja yrittäjyys

PIENRYHMIEN TAVOITTEET

 • Kehittää yhteisöllisiä oppimistapahtumia Oppiva yhteisö -päivään 13.4.
 • Esitellä oman ryhmän oppimispolkuja Norssin päivänä 13.5.
 • Pienryhmän eri toimijoiden erityistavoitteet:
  • Opetusharjoittelijat: harjoitella oppiaineiden välistä yhteistyötä, yhteisöllistä suunnittelua, kokeilla uusien OPS:ien laaja-alaisten kokonaisuuksien (osallistuminen ja vaikuttaminen, työelämätaidot ja yrittäjyys) opettamista sekä tutkia koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista ja yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.
  • Oppilaat: harjoitella vuorovaikutustaitoja, itseohjautuvuutta ja ryhmässä sovittujen tavoitteiden saavuttamista.
  • Opettajat: kokeilla yhteistyöprojektin suunnittelua ja luoda toimivia yhteyksiä koulun ulkopuolelle.

110216_projektin tavoitteet