Laitos järjestää taas S2-täydennyskoulutusta lastentarhanopettajille ja luokanopettajille

Kaipaatko tukea ja apua työssäsi S2-asioissa? Siihen tarjoaa apua Helsingin yliopiston järjestämä täydennyskoulutus.

Kohderyhmä:
Osallistujilta edellytetään luokan- tai lastentarhanopettajan koulutusta. Myös aineenopettaja (kieliaineet)
voi hakea, jos kokemusta S2-opetuksesta on vähintään kolme vuotta.
Koulutukseen voivat osallistua sekä työssä olevat että työttömät. Koulutukseen valitaan enintään
20 (luokan)opettajaa ja saman verran lastentarhanopettajia, sekä maahanmuuttajia että suomalaisia.

Koulutuksen tavoite:
Tavoitteena on saada osallistujille lisäpätevyyttä ja osaamista S2-opettajan työhön. Koulutus tukee
sijoittumista S2-opettajaksi sekä auttaa suorittamaan mahdollisesti vielä puuttuvat pätevöittävät
opinnot. Huom! Koulutus ei suoraan anna S2-opettajan kelpoisuutta.

Katso tarkemmat tiedot esitteestä.

S2-täydennyskoulutuksen 2017-2018 esite