Kasvatuspsykologia

Opiskelemme Helsingin yliopistossa toista vuotta luokanopettajiksi pääaineenamme kasvatuspsykologia. Me kymmenen muodostamme ryhmän Noste. Lisää tietoa kasvatuspsykologiasta löytyy ainejärjestömme sivuilta. Yksi kasvatuspsykologian ominaispiirteistä on ilmiölähtöinen oppiminen.

Opettajankoulutuslaitos Kruununhaassa

 

Leave a Reply