Kouluvierailut Puotilan ala-asteelle

Halusimme projektimme olevan mahdollisimman paljon kosketuksissa todelliseen koulumaailmaan, joten kävimme ilmiöprojektin aikana 3.-luokassa kahdella 1,5 tuntia kestävällä vierailulla. Molemmilla vierailuilla jaoimme luokan oppilaat neljään pienryhmään, joista jokainen sai yhden opiskelijan ohjaajaksi. Jokaiseen pienryhmään kuului 4-5 oppilasta. Suurin osa vierailujen aktiviteeteista tehtiin näissä ryhmissä.

Ensimmäisen vierailun tavoite oli havainnollistaa ja kokeilla, kuinka perhe-aihetta voisi lasten kanssa alkaa lähestyä. Käytimme välineinä lastenkirjaa, piirtämistä ja muovailuvahaa. Toisella vierailulla tavoitteena oli kokeilla lastenkirjojen ja draamatyötapojen käyttämistä arvonannon konkretisoimiseen ja kirjoissa kuvailtujen perheiden keskinäisen arvonannon tarkkailuun. Kaiken kaikkiaan toivoimme kouluvierailujen havainnollistavan erilaisten menetelmien toimivuutta ja käytettävyyttä käytännössä.
Seuraavien linkkien takaa enemmän pohdintaa ja tietoa kouluvierailuistamme, siellä käyttämistämme välineistä ja niiden toimivuudesta, tuntien rakenteesta ja pohdintaa tavoitteidemme täyttymisestä.