Luokka museossa

Museot mielletään helposti jäykiksi toimintaympäristöksi. Museovierailua mietittäessä mieleen tahtoo nousta huoli siitä, osaavatko oppilaat käyttäytyä ja mitä lasten käytös kertoo ryhmää luotsaavasta aikuisesta. Vierailuista saattaa tulla velvollisuuden värittämiä suoritteita, joita vaivaa kiire. Mahtaakohan sellainen vierailu olla mielekäs kenellekään?

Ryhmämme museovierailu osoitti, että museot ammattitaitoisine museopedagogeineen ovat arvokkaita yhteistyökumppaneita luokanopettajalle. Oman kokemuksemme mukaan museopedagogit vaihtavat mielellään ajatuksia vierailuista etukäteen ja ehdottavat, kuinka vierailua kannattaisi pohjustaa luokassa, jotta vierailun ympärille syntyisi mielekäs oppimisen kokonaisuus. Tämä ei luonnollisestikaan koske vain kansallismuseota, vaan myös monia muita museoita ympäri maata.

Kansallismuseon kokoelma vaihtuvinen näyttelyineen on laaja, eikä sen haltuunottaminen yhdellä kertaa ole kaiketi mahdollistakaan. Olimmekin museopedagogi Maiju Tuiskuun yhteydessä etukäteen ja tiedustelimme, mitä Kansallismuseo voisi tarjota juuri meidän aiheeseemme arvonanto perheessä. Tämä osoittautuikin varsin toimivaksi keskustelun avaukseksi ja Maijun ehdotus tuntui hyvin mielekkäältä ilmiötämme täydentävältä kokonaisuudelta. Se tarjosi perheteemaan uuden täydentävän näkökulman ja riemukkaita, kokemuksen värittämiä oivalluksia myös meille aikuisille.

Kuten yleensä, etukäteisuunnittelu on valttia museovierailuissakin, ja oman vierailumme myötä kannustamme rohkeisiin vuorovaikutuksen avauksiin muoseoissa työskentelevien ammattilaisten kanssa. Suunnittelulla varmasti taltutetaan myös kiireen tuntu ja lienee mahdollista löytää mielekkäitä yhteyksiä oppiaineiden välillä, jolloin koulupäivästä saisi irrotettua riittävän ajan museovierailulle.

Kansallismuseo toivotti lapsivieraat lämpimästi tervetulleeksi ja saimme kuulla museokontekstin synnyttävän luontevaa ymmärrystä historialliseen ajatteluun. Todellisten, jopa käsinkosketeltavien esineiden äärellä ajatuskin tuntuu syvenevän ja lapsen on helpompi liittää historialliset asiat kontekstiin. Ainakin jututtamamme pedagogi Maiju painottii keskustelevan vuorovaikutuksen merkitystä museoesineiden äärellä.

1 thought on “Luokka museossa

  1. – Tästä saa hyviä ideoita, muiten voi monipuolistaa museotarjontaa osaksi opetusta ja oppimista – se ei ole vain paikka jossa käydään pyörähtämässä- Tärkeää on opettajan työ ja työstäminen.

Comments are closed.