Motoriset perustaidot

Motoriset perustaidot ovat perusta kaikenlaisille erikoistuneiden taitojen oppimiselle, kuten lajitaidoille.

 

Motoriset perustaidot voidaan jakaa liikkumistaitoihin, välineen käsittelytaitoihin sekä tasapainotaitoihin. Vaikka motoristen perustaitojen oppimisvaiheeksi mielletäänkin yleensä ikävuodet 2-7, ovat ne koulun aloittavilla lapsilla hyvin eritasoisia. Niinpä motoristen perustaitojen monipuolinen kehittäminen on myös alakoulun liikunnanopetuksen tärkeitä tehtäviä. Hyvä muistisääntö opettajalle onkin pitää huolta, että jokaisella liikuntatunnilla tulee harjoitettua niin liikkumistaitoja, tasapainotaitoja kuin välineen käsittelytaitojakin.

2 thoughts on “Motoriset perustaidot

  1. Hyvä, että nostitte tämän aiheen esiin. Tiivistyksenne on lyhyt, mutta keskeisiä näkökohtia esiin nostava. Lajikeskeinen liikunnanopetus taistelee raivoisasti pitäytyäkseen koululiikunnan keskiössä. Tilan antaminen muille puhetavoille murtaa aina palasen lajikeskeisen liikunnanopetuksen voimasta.

  2. – Mukavan kokoava!
    – Kaipailen lähdeviitteitä.

Comments are closed.