Työvälineet ja -tavat

Miksi Viiru ja Pesonen?

 • Halusimme valita kirjan, koska siinä perheen muodostavat vanha mies ja kissa. Uskoimme, että tästä syntyisi lasten keskuudessa hyvää keskustelua seuraavista:
  • Mikä on perhe?
  • Ovatko Viiru ja Pesonen ylipäänsä perhe?
  • Mikä tekee Viirusta ja Pesosesta perheen?

Miksi Rosvolat?

 • Rosvoloissa on kaksi hyvin erilaista perhettä, joilla on hyvin erilaiset kulttuurit. Eroavaisuudet liittyvät asioihin, joiden kautta mielestämme myös arvonantoa välitetään perheen sisällä:
  • Vuorovaikutus perheenjäsenten välillä
  • Tapa, jolla perheejäsenet puhuvat toisilleen
  • Mitä sanotaan toiselle, mitä jätetään sanomatta?
  • Mitä puhutaan aamiaispöydässä vai puhutaanko ollenkaan?
  • Miten perheenjäseniä kohdellaan?

Lisää pohdintaa Me Rosvolat -kirjan käytöstä

Miksi Jason -kirja

 • Jason-kirjoissa on usein jokin ongelma, jonka Jason kohtaa ja ratkaisee tavallaan
 • Valitsemassamme kirjassa Jasonilla oli ongelma, jonka ratkaiseminen vaati lapsilta mm.
  • Kykyä asettua Jasonin ja muiden henkilöhahmojen asemaan
  • Kykyä huomata, mikä ylipäänsä voisi olla Jasonin ongelma (onko ongelma se, että aikuiset eivät puhu toisilleen vai esimerkiksi se, että Jasonilla on tylsää)
  • Pohdintaa siitä, miten Jason pääsisi vuorovaikutukseen muiden kanssa
  • Pohdintaa siitä, minkälainen vuorovaikutus kenenkin kanssa toimisi (esim. vauvan tai papparaisen kanssa)

 

Miksi eläinkortit?

 • Halusimme jakaa pienryhmät tavalla, joka toimisi samalla myös lämmittelyharjoituksena ja jäänmurtajana
 • Lapset joutuivat tekemään harjoituksia täysin vieraan aikuisen kanssa. Ajattelimme, että oman ohjaajan löytäminen siten, että ohjaaja myös heittäytyy ja näyttelee eläintä, tekisi vieraasta aikuisesta ehkä hieman helpommin lähestyttävän
 • Nopea ja ja hauska tapa jakaa luokka pienryhmiin

Miksi rikkinäinen puhelin liikepantomiimina?

 • Silmien kiinni pitäminen koko kierroksen ajan (jos kierros tuntuu liian pitkältä, voi luokan jakaa kahteen pienempään ryhmään) vaatii kärsivällisyyttä
 • Harjoituksen tarkoituksena oli valmistaa lapsia draamatyötapoihin
  • Auttaa rentoutumaan vieraiden aikuisten parissa
 • Hyvää harjoituksessa on:
  • Mahdollisuus tehdä pantomiimi ilman, että kaikki katsovat (vain toisella oppilaalla liikkeen esittäjän lisäksi on silmät auki)
  • Harjoitus on rauhallinen, mutta hauska

Miksi silmäpeli?

 • Silmäpeli oli hyvä ice breaker, koska se tempaa mukaansa ja on sopivan vauhdikas
 • Silmäpeli vaatii myös keskittymistä ja toisten huomioon ottamista,  siksi hyvä lämmittelyleikki ennen draamatöitä

Miksi valitsemamme työvälineet:

 • Iso paperi mahdollistaa sen, että kaikki mahtuvat piirtämään samaa kuvaa
  • Kun kaikki piirtävät samaa kuvaa, joudutaan neuvottelemaan siitä, mitä piirretään (keitä kuuluu kuvitteelliseen perheeseen? Miksi?)
  • Yhteiselle paperille tehdään yhteinen tuotos, jolloin saadaan tuotos melko nopeasti valmiiksi, kun jokainen osallistuu piirtämiseen
 • Muovailuvaha:
  • Helposti muokattava
  • Lapsille tuttu: Halusimme, että lapset eivät joudu opettelemaan uuden materiaalin käyttöä
  • Vaivaton ja kuitenkin monipuolinen työväline