Vaikeiden asioiden käsittely ja vieraannuttaminen

Lapsi peilaa minuuttaan kirjallisuuden kautta. Siksi ei ole yhdentekevää millaista lapsikuvaa ja identiteetin rakennusaineksia tarjoavia kirjoja koulussa käsitellään. Hienovaraisetkin vihjeet tarjoavat samankaltaista kokeneelle lapselle kiinnittymispintaa. On kuitenkin tärkeää, että vaikeita asioita käsitellään niidenkin lasten kanssa, joilla ei ole asioista omakohtaista kokemusta.

Sosiaalisten taitojen alueella voi ilmetä ongelmia, joiden vuoksi lapsen on vaikea toimia ryhmässä. Vaikkapa empatian opettamista ja tunteiden tunnistamista on mahdollista harjoitella myös kirjallisuuden kautta. Tällaiset lastenkirjat ovat yleistyneet 2000- luvulla. Lapsen harjoitellessa uutta taitoa, voi olla helpompi asettua kuvitteelisen hahmon tai eläimen kuin kaverin asemaan.

Eläintarinoiden kautta lapsi voi turvallisesti käsitellä oman elämänsä askarruttavia kysymyksiä. Myös luokassa ilmaantunutta ongelmaa voidaan käsitellä sellaisen tarinan kautta, joka myötäilee pulmatilannetta. tilanteen henkilöt ovat saaneet eläinhahmot, jotka päästävät lapsen etäämmälle pohtimaan tilannetta.

2 thoughts on “Vaikeiden asioiden käsittely ja vieraannuttaminen

  1. Äidinkielessä on näköjään käsitelty hiukan samoja asioita kuin et:ssäkin. Yhtenä lisänä noihin vaikeisin asioihin liittäisin lähestymisen myönteisten asioiden kautta: pelastustoimet, paraneminen, jne. Sekä usein se, mitä me voisimme tehdä auttaakseeme.

    • Tutkija Päivi Heikkilä-Halttunen toteaa ns. ongelmalähtöisen lastenkirjallisuuden lisääntyneen 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Mietin hiukan Eeron kommentin henkeen, että onnellisten (perhe)yhteisöjen kuvauksiakin tarvitaan. Millaisia ne ovat tai olisivat nyt?

Comments are closed.