Thesis

2013

Ranno Viitmaa, Idiopathic epilepsy in Finnish Spitz dogs, Epidemiological, clinical and diagnostic aspects

Riitta-Marja Leinonen, From servant to therapist – The changing cultural models of human-horse relationship in Finland

Rafael Frias, Preclinical evaluation of common markers and iohexol for the development of intestinal permeability test in dogs

Anu Lappalainen, Radiographic screening for hereditary skeletal disorders in dogs

2012

Katja Mustonen, Oral administration of recemic ketoprofen in pigs

Kalevi Paldanius, Eläinlääkärin ammatti-identiteetti, asiakavuorovaikutuksen jännitteiden hallinta ja kliinisen päättelyn yhteenkietoutuminen sekapraktiikassa

Nora Schuurman, Hevosten pito ja hevosen hyvinvointi

Juhana Honkavaara, The influences of dexmedetomidine, and a peripherally acting alpha-2-adrenergic antagonist,MK-467, in dogs

Pauli Keränen, Use of bioactive glasses as porous implant surface inlays, a laser-deposited coating and peri-implant bone graft extender

2011

Birgitta Wahlberg, Tuotanto- ja teuraseläinten hyvinvoinnin sääntely ja valvonta

Katariina Thomson, The use of antimicrobials in animals in Finland

Merja Leinonen, Contrasts-enhanced ultrasound in cats

Marianna Norring, The effects of stall surfaces and milk yield on the lying behavior of dairy cow

2010

Eija Valkonen, Munivien kanojen varustellut häkit tuotantoympäristönä: kanojen ravitsemus, munantuotanto ja hyvinvointi

2009

Outi Ratamäki, Eläinpolitiikka – mitä se voi olla? – erityikysymyksenä luonnonvaraiset eläimet

Liisa Voutila, Sian- ja siipikarjanlihan sidekudoksen lujuus

Katri Karkinen, Turkiseläinten hyvinvointi ja turkistila itäsuomalaisen maaseudun muutoksen kontekstissa

Camilla Munsterhjelm, Sikojen hyvinvointi – virikkeet, hännänpurenta ja hyvinvoinnin arviointi

Iiris Kasanen, Hiirikantojen stressiherkkyys

Tarja Koistinen, Development of consumer demand approach in animal welfare science: environmental enrichment in blue  foxes

Niina Kemppinen, Refinement and reduction outcomes of specific “enrichment” items in laboratory rats

Mari Hovinen, Automaattilypsyn vaikutus utareterveyteen

2008

Helena Hepola, Vasikoiden alkukasvatusvaihtoehdot; vaikutus rehujen syöntiin, käyttäytymiseen ja kasvuun

Elena Autio, Hevosten kylmäpihattokasvatus

Teija Pyykönen, Sinikettujen lisääntyminen ja hyvinvointi

Outi Hälli, Tuotantoympäristö ja hedelmällisyys sialla

Frederick Kwame Teye, Environmental emissions from diry production

2007

Laura Hänninen, The effect of environmental comfort on resting behaviour and sleep and GH and cortisol sectretion in calves

Matti Pastell, Automatic monitoring of health and behaviour of dairy cattle