Kliininen palvelu

Kliinisen palvelun perusteet

Runkokoulutus 1v 3kk:

6 kk palvelu akuutissa aikuispsykiatriassa
9 kk jotakin psykiatrian erikoisalaa, aikuis-, lasten-, nuoriso- ja/tai oikeuspsykiatriaa.
Yhteinen runko-osa suoritetaan pääsääntöisesti yliopistosairaalan ulkopuolisissa koulutuspaikoissa ja ennen eriytyvää koulutusta.

Runkokoulutuksen sisältö:
Koulutusohjelman tulee sisältää vähintään 6 kk palvelua akuutissa aikuispsykiatriassa ja vähintään 12 kk psykiatrian alojen päivystystä. Nuorisopsykiatriaan erikoistuvilla hyväksytään akuutin aikuispsykiatrian palveluiksi psykiatrisilla päivystysosastoilla ja poliklinikoilla työskentelyn lisäksi työskentely akuutti-, mieliala-, tai psykoosilinjalla. Muun psykiatrisen palvelun tulee sisältää sellaista psykiatrista palvelua, joka vastuuhenkilön hyväksymänä vastaa koulutuksellisia päämääriä.

Nuorisopsykiatrian eriytyvä koulutus 4 v:
Eriytyvä koulutus tapahtuu yliopistollisessa sairaalassa ja/tai sovituissa yliopistosairaalan ulkopuolisissa koulutuspaikoissa. Palvelua yliopistollisessa sairaalassa vaaditaan 1–2 vuotta riippuen ulkopuolisten koulutuspaikkojen koulutusoikeuksien pituudesta. Muu eriytyvä koulutus voidaan suorittaa muussa psykiatrisessa sairaalassa tai psykiatrisessa avohoitopisteessä, jossa on riittävä koulutus ja työnohjaus. Lisäksi suositellaan, että vähintään vuosi kliinisestä palvelusta on avohoidossa ja vuosi osastohoidossa. Koulutusohjelman ja palvelun tulee olla vastuuhenkilön hyväksymiä.

Koulutuksen sisältö

Nuorisopsykiatriassa eriytyvä koulutus on 3–4 vuotta nuorisopsykiatriassa ja 0–12 kk jollakin muulla psykiatrian erikoisalalla. Eriytyvään koulutukseen voi sisältyä enintään 6 kk erikoisalaa koskeva, päätoiminen tutkimustyö ja soveltuvin osin 6 kk palvelua muulla soveltuvalla kliinisellä erikoisalalla (esim. pediatria, lastenneurologia, sisätaudit).

 

Koulutuspaikat runkovaihe (aikuispsykiatria)

 • HUS Kellokosken sairaala 1v 3 kk kouluttaja Lindberg Nina
 • HUS Lohjan sairaanhoitoalue 1v 3 kk kouluttaja Katila Heikki
 • HUS Peijaksen sairaala Voimassa 1v 3 kk kouluttaja Holi Matti
 • HUS Porvoon sairaala 1v 3 kk kouluttaja Henriksson Markus
 • HUS Tammiharjun sairaala 1v 3 kk kouluttaja Katila Heikki
 • HYKS Jorvin sairaala 1v 3 kk kouluttaja Heikkinen Martti
 • Kotkan mielenterveyskeskus (Carea) 1 v 3 kk kouluttaja Naukkarinen Hannu
 • Kouvolan psykiatrian poliklinikka (Carea) 1v 3 kk kouluttaja Naukkarinen Hannu
 • Kymenlaakson psykiatrinen sairaala (Carea) 1 v 3 kk kouluttaja Naukkarinen Hannu
 • Etelä-Karjalan keskussairaala (Eksote) 1v 3 kk kouluttaja Hintikka Jukka
 • Helsingin kaupunki, psykiatria- ja päihdepalvelut 1v 3 kk kouluttaja Suominen Kirsi

 

Koulutuspaikat nuorisopsykiatrian eriytyvä vaihe

 • Carea, neuvottelut käynnissä ajankohtaisesti
 • Eksote, neuvottelut käynnissä ajankohtaisesti
 • HUS HYKS, Hyvinkään nuorisopsykiatria, 2-3 vuotta, kouluttajat Kettunen Kirsi ja Lindberg Nina (os. 19)
 • HUS Lohjan sairaanhoitoalue, 2 vuotta, kouluttaja Rantanen Eeva
 • HUS Porvoon sairaala, 2 vuotta, kouluttaja Mäkinen Seppo
 • HUS Tammiharjun sairaala, 2 vuotta, kouluttaja Korpinen Katri
 • HUS HYKS nuorisopsykiatria, 4 vuotta, kouluttaja prof. Mauri Marttunen

 

Keskussairaala ja yliopistotasoiset eriytyvät palvelut määritellään jatkossa sisällön perusteella ja muutos koskee vuodesta 2015 lähtien eriytyvään vaiheeseen tulevia erikoistuvia lääkäreitä. Aiemmin kouluttajan kanssa sovitut palvelusuunnitelmat pysyvät voimassa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *