Muistettavaa erikoistumisen aikana

Muistettavaa erikoistumisen aikana

 1. Käytännön asioita

Atk-luvat:

 • hanki atk-luvat, saat yliopiston tarjoaman sähköpostisoitteen. Huom. sinun on oltava ilmoittautunut läsnäolevaksi, jotta voit saada atk-tunnuksen.
 • voit itse aktivoida tunnuksen verkkopankkitunnuksilla internetissä http://www.helsinki.fi/atk/luvat/aktivointi/index.html
 • jos aktivointi ei jostain syystä onnistu, voit ottaa yhteyttä taru.suppula@hus.fi

– muista vuosittainen läsnä/poissaoloilmoittautuminen, joka tehdään web-oodin tai sähköpostin kautta:

med-ilmoittautuminen@helsinki.fi

Muista ilmoittaa nimesi, opiskelijanumerosi / henkilötunnuksesi ja erikoisala sekä mahdollisesti muuttuneet yhteystiedot.

-TÄRKEÄÄ: muista ilmoittaa aina nimen-, osoitteen- ym. muutoksista! med-ilmoittautuminen@helsinki.fi Huom. Nimenmuutosta varten on esitettävä passi, ajokortti, virallinen henkilökortti, virkatodistus tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös lääninhallituksen päätöksestä.

– Ilmoita sähköpostiosoitteesi psykiatrian osastolle runkoseminaareja varten jenni.rauma@hus.fi

– voit halutessasi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi (www.hyy.fi). Jatko-opiskelija ei saa ylioppilaskuntaan kuuluessaan enää samoja etuja kuin perusopiskelija (YTHS:n terveydenhuoltopalvelun käyttö sekä matka-alennukset eivät enää kuulu etuihin).

– Terkko Navigaattori aineistojen etäkäyttöohje

– HUS ekstranetin käyttö. Vaatii joko verkkoyhteyden HUS-koneelta tai salasanan minkä voi pyytää jenni.rauma@hus.fi.

 1. Koulutusohjelman suorittaminen ja sisältö

– psykiatria-erikoistuminen-sivulle on koottu erikoistumisen kannalta tärkeitä kokonaisuuksia ja linkkejä. Erikoistuvan on tarpeellista perehtyä myös erikoistumiskoulutusta koskeviin pysyväismääräyksiin.

– muista vastuuhenkilötapaamiset. Runkovaiheen aluksi tapaaminen professori Isometsän kanssa ja eriytyvässä vaiheessa professori Marttusen kanssa 2-3 kertaa.

– jokaiselle erikoisalalle kuuluu teoreettista kurssimuotoista opetusta.

– 1.8.2009 alkaen opinto-oikeuden saaneet suorittavat osana tutkintoaan lähijohtajakoulutuksen. Sitä ennen opinto-oikeuden saaneet saavat halutessaan osallistua koulutukseen.

valtakunnallisesta erikoislääkärikuulustelusta löytyy lisätietoa internet -sivuilta: mm. vanhat tenttikysymykset ja tenttikirjallisuus.

– ilmoittaudu tenttiin siihen yliopistoon missä olet kirjoilla.

– tarkista viimeinen ilmoittautumispäivä hyvissä ajoin, myöhässä ilmoittautuneita ei huomioida.

 1. Palveluiden laskeminen

– jokainen erikoistuva laskee palvelunsa itse. Tiedekunnan opintotoimistosta voit kysyä apua tarpeen tullen. Tiedekunnan sivulta löytyy avuksi myös laskuri. Välipäätöksiä tehdään vain perustelluista syistä, jos palveluissa on suuria epäselvyyksiä (esim. palvelu ulkomailla). Välipäätöksiä ei tehdä viranhakujen tai palveluiden teknisten laskemisten vuoksi. Välipäätöksen käsittelyaika on 2-3 kuukautta.

Huom! Palvelutodistuksiin on aina pyydettävä erikseen merkintä poissaoloista ja keskeytyksistä tai maininta siitä että niitä ei ole.

 1. Valmistuminen

– kun erikoistuva on suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat palvelut, kurssit ja valtakunnallisen kuulustelun, voi hän hakea tutkintotodistusta lomakkeella joka löytyy tiedekunnan internet -sivuilta lomakkeet.

– liitä mukaan palvelu- tai työtodistukset. Todistuksissa tulee olla kirjattuna myös kohta keskeytykset josta käy ilmi poissaolon kesto ja syy. Laita liitteeksi myös todistukset suoritetuista teoreettisista kursseista.

– tutkintotodistushakemuksen käsittelyaika on noin yksi kuukausi.

– erikoislääkärin tulee hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa-ja valvontavirastolta (Valvira) oikeutta harjoittaa erikoislääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Tähän saat ohjeet tutkintotodistuksen mukana.

POISSAOLOT JA KESKEYTYKSET erikoislääkärikoulutuksessa

Palveluksi lasketaan kokonainen kalenterivuosi ja kokonainen kalenterikuukausi (tai muu 30 päivän yhtämittainen jakso).

Keskeytyspäiviksi ei lasketa mm. seuraavia:

 1. vuosilomapäivät
 2. lomarahavapaat
 3. säästövapaat (palkalliset)
 4. aktiivivapaat
 5. päivystysvapaat
 6. täydennyskoulutus (työn edellyttämä/palkallinen)
 7. ulkomainen koulutus (palkallinen)

Kun mm. seuraavien päivien yhteenlaskettu määrä ylittää 30 pv kalenterivuodessa, vähennetään ylimenevä aika suoraan palvelusta:

 1. sairausloma (palkallinen)
 2. tilapäinen hoitovapaa (palkallinen/palkaton)
 3. pakottavat perhesyyt
 4. äitiysloma, isyysloma
 5. opintovapaalain mukainen opintovapaa
 6. opiskelu (palkaton)

Seuraavat päivät vähennetään suoraan palvelusta:

 1. yksityisasia (palkaton)
 2. virkavapaus/työloma (palkallinen/palkaton)
 3. sairausloma/palkaton
 4. vanhempainvapaa/hoitovapaa (palkaton)
 5. vuorotteluvapaa (palkaton)

Tutkimus

Erikoisalan koulutukseen voidaan hyväksyä enintään 6 kuukautta päätoimisena (palkallisena) tutkijana toimimista, joka on erikoisalaan liittyvää ja vastuuhenkilön puoltamaa. Tutkimustyö lasketaan siihen koulutusosioon (keskussairaala/yliopistosairaala tai muu yliopistosairaalan ulkopuolella tehty tutkimus, esim. yliopisto), missä tutkimustyö on tosiasiallisesti tehty. Tutkimuksesta on esitettävä erillinen todistus (tutkimuksen aihe, aika, tutkimuksen vastuuhenkilö).

Lisäksi erityisistä syistä, mikäli vastuuhenkilö arvioi tutkimustyön tukevan erikoisalan koulutusta, voidaan tutkimustyötä lisäksi hyväksyä kuusi kuukautta (6 kk), mikäli koulutusohjelman kliiniset tavoitteet saavutetaan. Erikoistuvalle lääkärille, joka on hyväksytty tutkijakouluun, voidaan hyväksyä tutkijana toimimisesta eriytyvään/erikoisalan koulutuksen vastuuhenkilön etukäteen tekemän koulutussuunnitelman mukaisesti enintään yksi vuosi.

Erikoislääkärin tutkintoon tutkimustyötä voidaan siis hyväksyä korkeintaan 1 vuosi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *