NUORISOPSYKIATRIAN SEMINAARIT KEVÄT 2016

 

NUORISOPSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS KEVÄT 2016

Paikka: Psykiatriakeskus, Välskärinkatu 12
Aika: 8.15 – 11.30
13.01.2016 Tammisali,  Nuorten vuorokausirytmin häiriöt,  Juulia Paavonen
Nuorten uni-interventiot Anna Sofia Urrila

27.01.2016 Hallinnon iso neuvotteluhuone 10 KRS, , Nuorten psykoosinkaltaiset oireet ja psykoosin ennustettavuus , Maija Lindgren, THL
Tapaus Vesterinen Maarit

10.02.2016 Ahlfors-sali, Nuoruudessa alkava skitsofrenia Helena Kuisma
Tapaus Aleksandra Esansaari

24.02.2016 Tammisali, Psykoosilääkkeiden vaikutusmekanismit ja
käyttö nuorilla,  Reigo Reppo
Tapaus Helena Kuisma

09.03.2016 Tammisali, Positiivinen mielenterveys – käsite ja arviointi Pia Solin, THL Tapaus Emma Niemelä

23.03.2016 Tammisali, Tenttilehtireferaatti Emma Savilahti
Tapaus Reetta Isohookana

06.04.2016 Tammisali, Syömishäiriöiden somaattiset oheissairaudet Anu Raevuori
Tapaus Ilja Svedov

20.04.2016 Ahlfors-sali, Nuorten itsetuhoisuus, mitä uutta tutkimusta Mauri Marttunen
Tapaus Anna Järvi

04.05.2016 12 – 16 Iltapäiväseminaari ”Kehittyvät persoonallisuushäiriöt nuoruudessa”
Paikka avoin

18.05.2016 Tammisali, Dissosiaatiohäiriö nuorilla – erotusdiagnostiikka psykooseihin, Henna Haravuori
Tapaus Riikka Kiviharju

01.06.2016 Tammisali Tenttilehtireferaatti Pauliina Kauppila
Syksyn ohjelman suunnittelu Mauri Marttunen

4.5.2016 klo 12 – 16 Iltapäivän puolipäiväseminaari ”Kehittyvät persoonallisuushäiriöt”
Persoonallisuushäiriöiden arviointi nuorilla (SCID-II) Henna Haravuori
Nuorten Dialektinen käyttäytymisterapia Laura Suomalainen
Nuorten persoonallisuushäiriöt – uutta tutkimuksesta Thea Strandholm
Tapauksia, keskustelua

Yhteinen päivällinen