Nuorisopsykiatrian koulutuskaavio

NUORISOPSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS HY
TK 9 kk RUNKOKOULUTUS 1v 3 kk(6 kk aikuispsykiatriaa, 9 kk mitä tahansa psykiatrian erikoisalaa, 12 kk psykiatrian päivystystä) ERIYTYVÄ KOULUTUS 4 v(3-4 vuotta nuorisopsykiatriaa, 0-12 kk muita psykiatrian erikoisaloja, 0-6 kk soveltuvien somaattisten alojen palvelua tai tutkimusta)
Toimipaikkakoulutus (2-5 h/vko) esim. lääkäreiden meetingit
Henkilökohtainen ohjaaja Lähiohjaus (45 min/ vko)
  Yksilötyönohjaus 2 vuoden ajan (45 min/ jt vko sekä toimipaikan työnohjaus)
YEK kurssit (terveydenhuollon hallinto) Runkokoulutusseminaari Runkotentti Nuorisopsykiatrian yliopistoseminaari (suositeltava lisäksi käydä psykiatrian eriytyvän vaiheen seminaari)
Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus 40 h Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus 40 h
Lähijohtajakoulutus (30 op, sis. lähiopetusta, kehittymistehtäviä, kirjallista pohdintaa ja kirjallisuutta)
Säännölliset arvioinnit (koulutusohjelman vastuuhenkilö/professori, kliininen opettaja, lähiohjaaja)
Valtakunnallinen kuulustelutenttikirjat, – lehdet, lainsäädäntö

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *