Nuorisopsykiatrian seminaarit syksy 2016

HYKS, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Nuorisopsykiatria
NUORISOPSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS SYKSY 2016

Paikka: Psykiatriakeskus, Välskärinkatu 12
Aika: 8.15 – 11.30
24.08.2016 Aura-sali  Henna Haravuori: Oirekyselyt ja arviointiasteikot nuorten
psykiatrisen diagnostiikan ja hoidon seurannan tukena

07.09.2016 Aura-sali Tenttilehtireferaatti Riikka Kiviharju
Tenttilehtireferaatti Emma Savilahti

21.09.2016 Tammisali Rasmus Lilja: Nuoren sukupuoli-identiteettiongelmat
transsukupuolipoliklinikan tutkimus
Tapaus Emma Savilahti

05.10.2016 Tammisali Anna-Siina Kotiranta: Nuorten psykiatristen oireiden somaattiset syyt
Tapaus Ida Ringbom

19.10.2016 Tammisali  Lea Oja:Tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen
vaikeuksien neuropsykologinen arviointi
Tapaus Aleksandra Nisula

02.11.2016 Aura-Sali Tuuli Nikkarinen : Nuoren neuropsykiatrinen tutkimus ja
psykoedukaatio
Tapaus Janne Kurki

16.11.2016 Tammisali Tuuli Nikkarinen: ADHDn ja autismikirjon häiriöiden diagnostiikan
periaatteet
Tapaus Reigo Reppo

30.11.2016 Tammisali Iltapäiväseminaari – Erikoistuvan jaksaminen
klo 12 – 16 erillinen ohjelma katso alla

14.12.2015 Tammisali Henna Haravuori: Lääkehoidon ekstrapyramidaalihaittojen arviointi
Kevään 2017 ohjelman suunnittelu Mauri Marttunen
30.11.2016 klo 12-16 Tammisali

Iltapäiväseminaari ”Erikoistuvan jaksaminen HYKS nuorisopsykiatriassa”

12-13 Erikoistuvan näkökulma Hanna Koskela (hoitopkl Leppävaara)
toinen esittäjä osastolta – (Riikka, Emma, Anu aloittavat
syksyllä, sovitaan syksyllä)

13-14    Seniorilääkärin näkökulma yl Risto Heikkinen

14-14.30 Tauko

14.30-15.30 Välineitä työssä jaksamiseen PsM Sanna Turola
15.30-16 Keskustelu

16 alkaen        Yhteinen pikkujoulupäivällinen