Nuorisopsykiatrian päivät 5.-6.11.2015

SUOMEN NUORISOPSYKIATRINEN YHDISTYS RY:n koulutus
Nuorisopsykiatrian päivät 5.-6.11.2015
Paikka: Audi­to­rio Leo­nardo da Vinci, Itä­me­ren­katu 11-13, Hel­sinki (Ruo­ho­lah­den metroasema)
Aihe:
ITSETUHOINEN NUORI
Lisätietoa:
Kou­lu­tus­päi­vien hinta on jäse­nille 250 €/2 pv ja 130 €/1 pv sekä ei-jäsenille 300 €/2 pv ja 170/1 pv. Kou­lu­tusta ano­taan Hel­sin­gin yli­opis­ton hyväk­sy­mäksi eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­seksi lasten-, nuoriso-, psykiatria- ja oikeus­p­sy­kiat­ri­aan. Lisä­tie­toja Seija Olli­kai­selta seija.ollikainen@welho.com tai Olli Salolta olli.salo@kuh.fi

Syksyn 2015 seminaaripäivät

Syksyn 2015 nuorisopsykiatrian seminaari-aamupäivät on sovittu. Laittakaa kalentereihinne! Esiintyjät ja aiheet päivitän myöhemmin.

  • 19.8. Tammisali
  • 2.9. Ahlfors-sali
  • 16.9. C.Sibelius auditorio
  • 30.9. Tammisali
  • 14.10. Ahlfors-sali
  • 28.10. Ahlfors-sali
  • 11.11. Tammisali
  • 25.11. Tammisali
  • 9.12. Tammisali

Runkotentti Moodlessa 15.6.

Runkovaiheen päätteeksi järjestetään vuonna 2015 nyt ensimmäistä kertaa monivalintatentti. Tentti toteutetaan verkkotenttinä15.6, tentti on auki koko päivän, mutta suoritusaikaa on 3 tuntia. Kirjautuminen tapahtuu oheisesta linkistä Moodlen psykiatrian runkotentin linkistä. Linkki lisätään tähän myöhemmmin. Tenttisivulla Psykiatrian erikoistuminen on lisää ohjeita.

Tentin tarkoituksena on sekä antaa palautetta erikoistuville lääkäreille tiedollisen osaamisen tasosta, että kouluttajille saavutetuista oppimistuloksista. Tentti on suoritettava hyväksytysti vuoden kuluessa runkovaiheen seminaarin päättymisestä. Uusintamahdollisuuksista tiedotetaan myöhemmin.

Tenttialueeseen kuuluvat Psykiatria-oppikirja (Kustannus Oy Duodecim, 2014), luentojen sisältö sekä luennoilla käsitellyt Käypä hoito-suositukset ja lainsäädäntö.

Nuorisopsykiatrian koulutusohjelmassa olevilla uusilla runkovaiheen erikoistuvilla on ensimmäinen pakollinen tenttitilaisuus todennäköisesti joulukuussa 2015. Tässä vaiheessa toivotaan jo pidemmällä erikoistumisessa olevien myös osallistuvan, jotta saadaan hyvä käsitys koulutuksen ja tentin toimivuudesta myös nuorisopsykiatriaan erikoistuvien osalta.

Lisätietoja Taru Suppulalta.

Erikoistuvien runkokoulutuspäivät perjantaina 8.5.2015 Kellokoskella

Tervetuloa psykiatriaan, lastenpsykiatriaan, nuorisopsykiatriaan ja oikeuspsykiatriaan erikoistuville tarkoitettuun runkokoulutuspäivään Tuusulaan Kellokosken sairaalaan! Erikoistumispisteitä haetaan Helsingin yliopistosta em. aloille.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Kellokosken sairaala ja Psykiatriyhdistyksen erikoistuvien jaos. Puheenjohtajana toimii professori emeritus Jouko Lönnqvist.

Ilmoittautumiset 27.4. mennessä elina.hietala@fimnet.fi (ilmoita samalla tarvitsetko bussikuljetusta ja oletko osallistumassa iltaohjelmaan). Bussikuljetus lähtee Helsingin rautatieaseman edustalta tilausajopysäkiltä Rautatientorin laidalta, vastapäätä ravintola Fenniaa (jonka osoite on Mikonkatu 19). Koulutuspäivä ja bussikuljetukset ovat  maksuttomia.

8.45 Bussikuljetus Helsingistä rautatieaseman tilausajopysäkiltä Kellokoskelle, 9:30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen, 10:00 Tilaisuuden avaus, 10:15 Jouko Lönnqvist: Millaista oli erikoistuminen ”ennen vanhaan”, 10:45 Eila Sailas: Miten vapautua pakkopaidasta – suomalaiset pakkokeinot aikojen saatossa, 11:15 Ilkka Taipale: Mielisairaan sosiaalinen asema – nyt ja ennen, 12:00-13:00 Ruokailu, omakustanteinen, sairaalan ruokala tai Kinuskila-ravintola, 13:00 Risto Vataja: Invasiivinen psykiatria – lobotomiasta nykyaikaan, 13:30 Ilkka Raitasuo: Prinsessan tapaus, 14:00 Mika Rautanen: Millaista oli psykiatrina sata vuotta sitten, 14.30-16.30, – 1: psykiatrian historian museo, – 2: aistihuone, puutarha ja kuntouttava työtoiminta, – 3: tutustumista suljettuihin osastoihin, 16:30 Kiitokset ja loppusanat lyhyesti, 16:45 Ensimmäinen bussikuljetus Helsinkiin

– Ilta vapaamuotoista ohjelmaa, yhdessä ruokailua omakustanteisesti, rantasaunalla saunomismahdollisuus. – 22:00 Bussikuljetus takaisin Helsingin rautatieasemalle.

Koulutuksen tutkintomuotoisuus poistui 1.2.2015 alkaen

ERIKOISLÄÄKÄRI- JA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN OHJAUS SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN VASTUULLE – KOULUTUKSEN TUTKINTOMUOTOISUUS POISTUI 1.2.2015 ALKAEN Eduskunta hyväksyi 30.12.2014 lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (1355/2014). Laki astuu voimaan 1.2.2015. Sen mukaan erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta sekä yleislääketieteen erityiskoulutusta säädellään jatkossa tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Yliopisto säilyy edelleen koulutuksen toteuttajana, ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilölle, joka on suorittanut erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutuksen. Koulutukseen ottamisen kriteerit säilyvät toistaiseksi ennallaan. Yliopistolaissa tarkoitettu yliopisto voi ottaa erikoislääkärikoulutusta suorittamaan henkilön, joka on saanut oikeuden harjoittaa Suomessa lääkä- rin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä ja erikoishammaslääkäri koulutusta suorittamaan henkilön, joka on saanut oikeuden harjoittaa Suomessa hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä ja joka on työskennellyt päätoimisesti hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä vähintään kaksi vuotta. Koulutusohjelmien pituudet tai sisällöt eivät muutu. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta (56/2015) annettiin 29.1.2015. Asetus astui voimaan 1.2.2015. Uusi lainsäädäntö koskee kaikkia erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäriopiskelijoita ilman siirtymäaikaa. Kaikki koulutuksessa olevat tulevat saamaan todistuksen erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin koulutuksen suorittamisesta tutkintotodistuksen sijaan. Tämä koskee myös ennen lain voimaantuloa erikoistumiskoulutuksen aloittaneita opiskelijoita.

Lisätiedot:

Lääketieteellisen tiedekunnan opintototoimisto med-ammatillinen@helsinki.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö www.stm.fi

Finlex www.finlex.fi