Terveyskeskusjakso

Terveyskeskusjakso

Kaikkien erikoisalojen koulutukseen sisältyy yhdeksän kuukautta terveyskeskuksessa suoritettua palvelua. Terveyskeskusjakson aikana erikoistuva lääkäri tutustuu monipuolisesti terveyskeskuksen toiminta-alueisiin, jotta hän tulevaisuudessa oman alansa potilaita hoitaessaan tietäisi, mitä perusterveydenhuollossa tehdään ja miten perusterveydenhuolto toimii.

Ns. YEK-palvelu täytyy suorittaa suorassa työsuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään ja lyhyin palveluksi hyväksyttävä aika on yksi kuukausi. Palvelun tulee olla monipuolista ja sisältää vähintään 3 kk ajanvarausvastaanottoa ja sen lisäksi perehtymistä vähintään kolmeen muuhun terveyskeskuksen toiminta-alueeseen, esim. päivystykseen, neuvolatoimintaan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon, kotisairaanhoitoon tai vuodeosastotoimintaan. Kokoaikaista päivystysmuotoista vastaanottoa ja vuodeosastotoimintaa voi olla yhteensä enintään 3 kk. Terveyskeskuksen tulee täyttää yliopiston asettamat laatukriteerit ja jatko-opiskelijalla täytyy olla nimettynä henkilökohtainen ohjaaja, ohjausta on järjestettävä 2 h/ vko. Säännöllisten toimipaikkakoulutusten lisäksi YEK-tutkintoon sisältyy vähintään 16 h kurssimuotoinen terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvaan perehdyttävä koulutus.

Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto vastaa tästä opetuksesta ja tarkemmat tiedot löytyvät heidän sivuiltaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *