Valtakunnallinen kuulustelu

Valtakunnallinen kuulustelu

psykankirjoja

Ilmoittautumislomake

 

Kuulustelupäivät lukuvuosi 2016-2017: Ilmoittautumisaika:
14.10.2016 2.5.-9.9.2016
3.2.2017 17.10-30.12.2016
28.4.2017 6.2.-24.3.2017

Ainestojen etäkäyttöohje

Kuulusteluvaatimukset:

Kirjat (aina viimeisin painos):

Kirjat (viimeisin painos)

 1. Evans DE, Foa EB, Gur RF, Hendin H, O´Brien CP, Seligman MEP, Walsh BT (eds). Treating and pre-venting adolescent mental health disorders. What we know and what we don´t know. (Luvut I-VII) Oxford University Press, 2005
 2. McVoy M, Findling R. Clinical Manual of Child and Adolescent Psychopharmacology. Am Psych Pub-lishing, 2013.
 3. Tyson P, Tyson RL. Psychoanalytic Theories of Development. An Integration. Yale University Press, 1990
 4. Huttunen M, Kalska H. Psykoterapiat. Duodecim, 2012
 5. Worden M. Adolescents and their families. An introduction to assessment and intervention. Haworth Press
 6. Aalberg V, Siimes M. Lapsesta aikuiseksi. Nemo7. Lönnqvist J., Heikkinen M., Henriksson M., Marttunen M. & Partonen T. (toim.). Psykiatria. Duodecim

Lisäksi suositellaan

Laukkanen E., Marttunen M. Miettinen S, Pietikäinen M (toim). Nuorten psyykkisten ongelmien kohtaaminen. Duodecim

Brummer M, Enckell H. Lasten ja nuorten psykoterapia (WSOY)

Lehdet (tenttiä edeltävän kolmen vuoden ajalta)

 1. Journal of Adolescence
 2. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry
 3. Journal of Child Psychology and Psychiatry
 4. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology
 5. Alaa koskevat kotimaiset tieteelliset julkaisut ja lääketieteelliset aikakauslehtiartikkelit

Muuta:

– Lääkintälainsäädäntö soveltuvin osin. http://www.finlex.fi/fi/

 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruslait

KansanterveysL ja A, ErikoissairaanhoitoL ja A, SosiaalihuoltoL ja A, TerveydenhuoltoL,

A neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun ter-veydenhuollosta

 1. Täsmentävät erityislait

L ja A potilaan asemasta ja oikeuksista, MielenterveysL ja A, LastensuojeluL ja A, KoulukotiA, L kehitys-vammaisten erityishuollosta, PäihdehuoltoL, HuumausaineL

 1. Alaikäisten asema ja sosiaaliturva

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus, L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta,

SairausvakuutusL ja A, L vammaisetuuksista, L vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

 1. Ammatin harjoittaminen

Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskeva L ja A

 

– Suomalaiset psykiatriaan liittyvät käypähoitosuositukset

Psykiatria http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset?erikoisala=2343

Lastenpsykiatria http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset?erikoisala=2446

Päihdelääketiede http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset?erikoisala=2455

– Tenttiä varten voi tulla lukemaan myös Psykiatriakeskukseen ja siellä tieteelliseen kirjastoon.

– Psykiatrian alan keskeisiä verkkolehtiä ja -kirjoja, linkkejä, tietokantoja sekä uutuusseurantaa on koottu Terkko Navigatorin Psychiatry-kategoriaan. [http://www.terkko.helsinki.fi/psychiatry]

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *