Digitala undervisnings- och lärmiljöer

Helsingfors universitets projekt Digitala undervisnings- och lärmiljöer (DOO) utvecklade digitala tjänster för undervisning och lärande åren 2014–2016. Arbetet fortsätter i det pågående OJK-projektet. Mer om tjänsterna finns att läsa i denna blogg.

Ytterligare information: