Studeranden

Mina studier – student.helsinki.fi

Studerandens personliga sida med ingång till den pågående terminens alla kurser, intressanta innehåll och andra tjänster (t.ex. Moodle, Wiki, Flamma, UniCafe, UniSport).

Logga in eller testa tjänsten

Kurssidan

En kurssida skapas automatiskt för alla kurser och läraren kan lägga upp ytterligare information och material på sidan. Studerandena hittar sina egna kurssidor på sidan Mina studier. För att en kurssida ska synas på sidan Mina studier måste studerande ha anmält sig till kursen i WebOodi.

Instruktioner för studerande på ett och samma ställe

Anvisningarna för studerande – allt från studiestarten till utexamineringen och fortsatta studier – finns nu på ett och samma ställe. Webbplatsen Instruktioner för studerande innehåller både anvisningar som är gemensamma för alla studerande och programspecifika anvisningar som gäller de nya utbildningsprogrammen som startade hösten 2017.

Instruktioner för studerande

Examinarium

Examinarium är ett elektroniskt tentamenssystem. Läraren lägger upp en tentamen i systemet, och studerande kan tentera den vid en lämplig tidpunkt inom en viss tentamensperiod. Studerande skriver tentamen på en dator i en särskild sal, och tentamen övervakas med hjälp av övervakningskameror med inspelningsfunktion. Examinarium gör det mer flexibelt att studera, läraren slipper ordna särskilda tentamenstillfällen under läsåret och det blir enklare att ge respons på svaren.

Läs mer och logga in

Studieplanering

Studieplaneringsverktyget stöder arbetet med ISP:n. Där kan du bläddra i kursutbudet utgående från din examensstruktur, schemalägga studier i din kalender och planera in dem för hela studietiden.

Studieplaneringsverktyget tas i bruk stegvis. Avsikten är att det ska ha tagits i bruk av alla studerande i de nya utbildningsprogrammen före utgången av läsåret 2017–2018.

Studieplanering

Opinder

  • Hitta dina studiekamrater och studiegrupper som intresserar dig.
  • Chatta med studiekompisar eller studentgrupper.
  • Grunda grupper och gå med i andras grupper.
  • Skapa evenemang och skicka inbjudningar till kurskamrater eller grupper.

Opinder